Sport en bewegen 

Sport en bewegen 


 
Sporten en bewegen zijn belangrijk! Het is gezond, goed voor de geest het vergroot het gevoel van welzijn. Daarnaast is het goed voor de arbeidsproductiviteit en voorkomt het ziekteverzuim. Sporten en bewegen geeft zelfvertrouwen. Het biedt kansen om mee te doen, een sociaal netwerk op te bouwen en betrokken te zijn bij de samenleving. En daarnaast beleven velen ongelooflijk veel plezier aan hun sport, individueel en in teamverband. 
Sporten en bewegen moet voor iedereen laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond. 
 
Voor D66 geldt dat er op het sportveld geen verschil is in afkomst, iedereen is daar gelijk. Sport brengt mensen bij elkaar. D66 wil dat de gemeente sporten en bewegen op school stimuleert. Niet alleen binnen het lesprogramma, maar ook daarbuiten. Voor kinderen die afhaken en/of een ongezonde leefstijl hebben, vragen we extra aandacht. De professionals in de school zorgen voor acties en interventies buiten de reguliere lessen. De gemeente neemt hierin geen regie, maar stimuleert en faciliteert waar nodig en mogelijk.
 
Buurtcoaches kunnen weinig sportende groepen, zoals ouderen, stimuleren. Daarnaast steunt D66 private initiatieven om sportevenementen te organiseren. De gemeente heeft daarbij vooral een faciliterende en adviserende rol.
 
D66 benadert gemeentelijke sportaccommodaties op dezelfde wijze als scholen. Waarbij accommodaties van kwaliteit belangrijker zijn dan accommodaties in elke kern. Daarbij streven we naar een maximaal gebruik door de gemeenschap en naar een zo groot mogelijke bezetting van accommodaties. Dit betekent dat meerdere organisaties voor zowel binnen- als buitensport van dezelfde locatie gebruik maken. De gemeente heeft hierbij een regiefunctie. Maar is terughoudend op het vlak van grond, opstallen, vervanging, groot onderhoud en beheer en exploitatie.
D66 wil: 

  • Kwaliteit van sportaccommodaties gaat boven kwantiteit.
  • Optimaliseren combinatiegebruik van school- en sportaccommodaties. 
  • Actief stimuleren sporten en bewegen.