Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen. Het is essentieel voor een goed functionerende samenleving. D66 denkt dat een stevige en creatieve kunst- en cultuursector inwoners, bedrijven en instanties verbindt. Culturele voorzieningen zijn daarnaast een randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Ook nieuwe inwoners verwachten voorzieningen op dit vlak. 
Kunst en cultuur maken Hulst aantrekkelijk voor toeristen. Direct en indirect dragen kunst en cultuur bij aan een florerende economie en arbeidsmarkt.
Onze gemeente telt zo’n 27 duizend inwoners. Dat dwingt Hulst tot het maken van keuzes. D66 vindt dat op dit vlak bestaande, kleinschalige voorzieningen aanvulling behoeven en dat enkele nieuwe voorzieningen nodig zijn. Gelukkig heeft Zeeuws-Vlaanderen op regionaal niveau een behoorlijk cultuuraanbod. Daarnaast kunnen onze inwoners gebruik maken van tal van hoogwaardige culturele voorzieningen in Vlaanderen. Zet dat op een rijtje en het aanbod is vergelijkbaar met het aanbod in de randstad. Dat mag met trots breder worden uitgedragen.
 
Podia en theaters
Terugkerende optredens en kleinschalige evenementen, georganiseerd door lokale podia en theaters dragen sterk bij aan de leefbaarheid van een stad of dorp. D66 wil deze lokale podia en theaters voldoende blijven steunen. Zo blijft het cultuuraanbod op peil en kunnen grote groepen mensen, ook ouderen, ontspanning en sociale contacten vinden. Ook is het belangrijk dat theaters en podia hun faciliteiten openstellen voor lokale bands, scholen en regionale goede doelen.
Daarnaast willen we de lokale kunst- en popcultuur versterken door te voorzien in oefenruimte voor bandjes en ateliers voor kunstenaars.

Bibliotheken
Een bibliotheek is meer dan een plek waar je een boek kan lenen. Het is ook een ontmoetingsplaats, waar je onder het genot van een kop koffie een krant kunt lezen, een praatje kunt maken of kunt studeren. Waar kinderen voorleesmiddagen hebben. Waar je cursussen volgt. En ook een digitale omgeving waar je met een abonnement thuis een e-book downloadt. De nieuwe locatie in het centrum van Hulst is een aanwinst voor de gemeente. 
D66 wil dat in de bibliotheek in Hulst een informatiepunt Digitale Overheid komt zodat iedereen die hulp nodig heeft om digitaal contact te leggen met de overheid terecht kan. Bijvoorbeeld voor hulp bij aanvraag DigiD, mijnOverheid etc.   

Muziekschool
Muziek maken zit de meeste Oost Zeeuws-Vlamingen in het bloed. Muziekonderwijs is bedoeld om vooral kinderen en jongeren te stimuleren om met muziek bezig te zijn en een muziekschool hoort daarbij. Zoals sportscholen en de bibliotheek zijn ingebed, zo moet ook de muziekschool een logisch onderdeel zijn van onze samenleving. De drempel moet voor ieder kind, maar ook voor iedere volwassenen, laag zijn om zich ter verrijken met het leren bespelen van een instrument. 
 
Cultuurhistorische waarden
Hulst heeft behoefte aan een gemeentelijke monumentenlijst. Historische gevels/winkelpuien zijn samen met Rijksmonumenten van grote architectonische waarde voor Hulst. Ook toeristisch en economisch. Maar veel van die pareltjes zijn nu niet beschermd en kunnen in theorie zomaar gesloopt kunnen worden. D66 wil dat er zorgvuldig met dit historisch erfgoed wordt omgesprongen en vraagt de gemeente haast te maken met deze gemeentelijke monumentenlijst. Verschillende organisaties (zoals de Oudheidkundige Kring) hebben hiervoor al voorwerk gedaan.  
 
D66 is daarom van mening dat het in oude glorie herstellen en renoveren van oude winkelpuien van groot belang is voor het aanzicht van de winkelstraten en wil hiervoor een ‘gevel-herstel-plan’ opstellen. Om deze verbeteringen in goede banen te leiden wil D66 een monumentenambtenaar en een vernieuwde monumentencommissie, aangevoerd door een stadsarchitect. Hierbij zou ook actief gezocht moeten worden naar subsidiemogelijkheden van cultureel erfgoed op provinciaal, landelijk en EU niveau.

  • Ondersteuning van kleinschalige evenementen.
  • Informatiepunt Digitale Overheid in bibliotheek Hulst.
  • Complete kunst- en cultuurnota.
  • Optimaliseren historische en monumentale waarden. 
  • Gemeentelijke monumentenlijst.
  • Een stadsarchitect en monumentenambtenaar.