Ed Weemaes

Ed Weemaes - Beeld: Ed Weemaes

  • 39 jaar
  • Hengstdijk

Ik ben Ed Weemaes woonachtig in Hengstdijk.
De afgelopen jaren heb ik mij vooral ingezet voor diverse organisaties die zich bezighouden met de belangen en lotgenotencontact van mensen met een auditieve beperking, met name jonge slechthorenden zoals ikzelf.
Op het moment doe ik dit nog steeds maar minder en wil ik mij nu inzetten op lokaal niveau naar een inclusieve samenleving te werken. Daarnaast is duurzame ontwikkelingen en duurzaam gebruik van alle afvalstromen een van de speerpunten waar ik mij hard voor maak. In Hulst zijn er nog vele zaken te verbeteren qua toegankelijkheid, dus werk aan de winkel voor D66 Hulst.