Regiogesprek Heusden: Toekomst in kringloop-landbouw

Beeld: De Nieuwe Schuur

Het gebied van de gemeente Heusden, gelegen tussen het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen – een Natura 2000 gebied – en de rivier de Maas vereist extra aandacht en extra middelen om oude natuurwaarden te herstellen.
Hoe noodzakelijke, ingrijpende maatregelen kunnen samengaan met een verbetering van de positie van de agrarische sector, is het hoofdonderwerp van dit Regiogesprek

Het verheugt ons om de Tweede kamerleden Tjeerd de Groot en Romke de Jong in onze regio te ontvangen. Beiden zijn onder meer actief in de vaste kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij zijn belangrijke spelers in de totstandkoming van het regeringsbeleid.
D66 Heusden zet zich in voor het optimaal benutten van de kansen die dat beleid biedt voor onze regio.

LET OP: TIJDSTIP GEWIJZIGD VAN DE OCHTEND NAAR DE MIDDAG
Wij organiseren over dit onderwerp een bijeenkomst op donderdag 10 maart 2022, van 16:00 tot 18:00 uur. De bijeenkomst is voor publiek toegankelijk en vindt plaats in De Nieuwe Schuur, Burgemeester Buijsstraat 33 in 5255 AB Herpt (voor de navigatie-app: nr. 24).

Nederland Regioland

‘Nederland Regioland’ is een publicatie van D66. Hoofdstuk 6 daarvan gaat in het bijzonder in op ‘Een toekomst van kringlooplandbouw`. Zie onder ‘Publicaties’ op deze website.

Uit ons verkiezingsprogramma

Er gaan de komende kabinetsperiode met zekerheid financiële middelen beschikbaar komen voor de noodzakelijke hervorming van de landbouw. Voor het gebied van de gemeente Heusden kan dit betekenen dat de kaalslag wordt hersteld die in de zestiger jaren in het buitengebied is ontstaan met de grootschalige ruilverkavelingen. Er trad een enorme verschraling op van natuurwaarden, en het klein wild, vogels en insecten verdwenen grotendeels.
Veel boeren zijn er trots op dat hun voorouders prachtige landschappen hebben achtergelaten. Maar die hebben ernstig geleden onder de druk van productiviteitsverhoging.
De ‘race-to-the-bottom’, door steeds goedkoper te produceren tegen steeds lagere marktprijzen, waar de boeren mee werden opgejaagd, en die hun uiteindelijk weinig voordeel brengt, moet tot staan worden gebracht.
Er komen nu kansen voor herstel daarvan, waarbij de agrarische sector een nieuw verdienmodel krijgt, op een voor hen zelf en hun omgeving gezondere en duurzame manier, namelijk via kringlooplandbouw. Om hun initiatieven te realiseren, moeten overheidsmaatregelen en (financiële) compensatie hand in hand gaan.
De oude, natuurlijke omgeving wordt hersteld door het terugbrengen van sloten en bosschages. Het kleinwild, zoals hazen, fazanten en patrijzen en vele andere soorten zullen dan terugkeren. Daarmee wordt de oude biodiversiteit hersteld.
De gemeente Heusden moet haar invloed aanwenden voor besteding van de beschikbaar komende middelen in de gewenste richting. Zij moet nadere eisen stellen aan het gebruik en inrichting van haar eigen (pacht)gronden.

Een toekomst voor ons allen

Wij hopen dat deze wensen gerealiseerd kunnen worden, in goede samenwerking met alle betrokkenen. Niet alleen voor de boeren, maar voor álle inwoners zullen de leefomstandigheden daarvan enorm profiteren.
Daar hebben wij de Haagse politiek hard bij nodig!