Raadswerk in Heusden

Vesting Heusden Beeld: D66 Heusden

De huidige situatie
We hebben een klein boekje gemaakt, Raadswerk in Heusden, dat het werk van de gemeenteraad van Heusden beschrijft:
– Hoe is de gemeente georganiseerd, wat is het werk van de raad en van het college.
– Wat is de betekenis van de ‘kaderstellende rol’ van de raad en wat houdt de ‘controlerende rol’ van de raad in.
– Welke onvolkomenheden zien we, en wat voor verbeteringsmogelijkheden zien we.

Dit boekje behandelt de situatie zoals die is in januari 2023.

Veranderingen op komst
Veel van het werk van gemeenten wordt uitgevoerd in ‘Gemeenschappelijke regelingen’ met andere gemeenten. Meestal in de vorm van een afzonderlijk ‘Openbaar lichaam’.
De kaderstellende rol van de gemeenteraad – de ‘democratische legitimatie’ – komt daarbij in het gedrang.
Sinds 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd, om de gemeenteraden in een sterkere positie te brengen ten opzichte van die gemeenschappelijke regelingen. Een deel van deze wijzigingen gaat in per 1 januari 2024.
Lees onze notitie Ons Raadswerk in Heusden over dit onderwerp!

Veranderingen op komst
Veel van het werk van gemeenten wordt uitgevoerd in ‘Gemeenschappelijke regelingen’ met andere gemeenten. Meestal in de vorm van een afzonderlijk ‘Openbaar lichaam’.
De kaderstellende rol van de gemeenteraad – de ‘democratische legitimatie’ – komt daarbij in het gedrang.
Sinds 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd, om de gemeenteraden in een sterkere positie te brengen ten opzichte van die gemeenschappelijke regelingen. Een deel van deze wijzigingen gaat in per 1 januari 2024.
Lees onze notitie Ons Raadswerk in Heusden over dit onderwerp!