Brief aan B&W

Brief inzake de verkeerssituatie bij de rotonde aan de Helmkruidlaan.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn

Geacht college,

Op 31 augustus namen wij kennis van een artikel digitaal geplaatst door Dagblad Tubantia getiteld ‘Hellendoornse wethouder: ‘Fietstunnel is enige echte oplossing voor gevaarlijke rotonde in Nijverdal’

In dit artikel geeft Wethouder Nijenbanning aan dat een ongelijkvloerse oplossing de enige manier is om de veiligheid en doorstroming echt te verbeteren. 

In 2021 is een voorstel voor een fietspad aan de noordzijde van de Helmkruidlaan niet aangenomen, omdat er geen duidelijkheid was over hoe de communicatie had plaatsgevonden.

De bezwaren waren niet gericht tegen het principe van gescheiden fietspaden, maar vooral tegen de locatie van het fietspad tussen de rotonde en het centrum van de Kruidenwijk. Insprekers hadden met name bezwaar tegen het feit dat er een fietspad aan de andere zijde van de geluidswal zou komen waaraan hun woningen gelegen waren. De bezwaarmakers vreesden vooral overlast van langsfietsende jeugd. Ook werden er bezwaren geuit tegen het feit dat verderop (richting centrum Kruidenwijk) fietsers de Helmkruidlaan zouden moeten oversteken.

De veiligheid van de oplossing bij de rotonde zelf werd op geen enkele manier betwist.

Tijdens de informatieavond die afgelopen dinsdag is gehouden werd de raad voorgespiegeld dat er nu een nieuw, beter en zorgvuldiger proces zou komen. 

Wij hebben over dit zogenaamde betere en zorgvuldigere proces de volgend vragen:

– Waarom beschouwt het college het plan voor de nieuwe fietspaden als ‘afgeschoten’, als het probleem volgens meerdere fracties bij de communicatie lag en de bezwaarmakers vooral ageren tegen de ligging tegen de geluidswal?
– Bent u van mening dat als er een aantal bezwaren zijn geuit, dat dan een plan niet meer uitgevoerd moet worden?
– Waarom staat deze optie dan wél in de vier scenario’s die aan een selecte groep mensen wordt voorgelegd?
– Waarom wordt het verleggen van de oversteek nu al door de wethouder afgedaan als ‘verleggen van het probleem’
– Waarom staat deze optie dan óók wél in de vier scenario’s die aan de selecte groep mensen wordt voorgelegd?
– Hoe wordt de mening van de door de gemeente aangeschreven ‘stakeholders’ hier in gewogen?
– Welke rol heeft de gemeenteraad volgens u nog bij de besluitvorming?

Samengevat maken wij ons grote zorgen over de zorgvuldigheid en transparantie in dit proces.

Als bestuur dient u besluiten te nemen in het algemeen belang. Dat hier soms mensen niet blij mee zijn is evident. Het algemeen belang is ook gediend met een zorgvuldige afweging van kosten en baten. Nu lijkt het er op dat het beschikbare budget (kader) verdubbeld wordt. 

Wij zouden graag schriftelijk antwoord op deze brief willen ontvangen uiterlijk op de vrijdag vóór de debatronde van 13 september.


Namens de fractie van D66 Hellendoorn,

Edo op den Dries
Bertus Webbink
Sander Veltkamp