Bedankt voor je stem en vertrouwen!

Wij willen alle 717 Hellendoorners bedanken die op ons gestemd hebben en achter onze boodschap staan.

Terug naar een enkele zetel

De kiezer heeft gesproken. Hoewel we van mening zijn een goede campagne te hebben gevoerd, heeft dat helaas niet genoeg stemmen opgeleverd om onze twee zetels te behouden en gaan we in de volgende raadsperiode terug naar een enkele zetel. Je kunt er op vertrouwen dat we vanuit deze positie zo goed als we kunnen het D66-geluid laten horen, net zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. We zijn er trots op dat we dit mandaat van 717 Hellendoorners hebben gekregen!

Lokaal Hellendoorn, gefeliciteerd!

Lokaal Hellendoorn is de grote winnaar van deze gemeenteraadsverkiezing. Zij hebben een ontzettende zetelwinst behaald en gaan met 13 zetels de volgende raadsperiode in. Wij willen hen van harte feliciteren met de grote overwinning en veel succes wensen in de komende periode!