Fijn en betaalbaar wonen

Beeld: Arend-Jan Wonink

Je bent pas echt vrij als je zorgeloos en betaalbaar kunt wonen. Maar voor veel inwoners is dat niet de realiteit. Met name het middensegment – net boven de sociale huur – verdient onze volle aandacht. Daarnaast moeten vastgelopen bouwplannen worden vlotgetrokken, moet de invloed van beleggers worden beteugeld en willen we een volwaardige wooncampus op Zernike.

Vol voor het middensegment

D66 wil met ontwikkelaars en woningcorporaties afspraken maken om meer te bouwen voor het middensegment. Wat ons betreft zou 50% het streven moeten zijn in zowel koop als huur. De traditionele focus van de gemeente op vooral sociale huur moet verbreedt worden, juist omdat starters en middeninkomens daar niet voor in aanmerking komen.

Jongerenhuisvesting en een campus

Op het gebied van jongeren- en studentenhuisvesting zijn er veel studio’s bijgebouwd, maar we moeten de traditionele studentenwoning met gedeelde voorzieningen niet vergeten. Op Campus Zernike willen we minstens 5.000 wooneenheden realiseren waarvan het overgrote deel voor de doelgroep studenten, starters, jongeren en mensen die op de campus werken. Bovendien is een echte campus dé plek voor een kruisbestuiving tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Natuurlijk horen er ook voorzieningen bij.

Een compacte en groene stad

D66 wil bouwen aan een compacte stad met voorzieningen in de buurt, zoals scholen, parken en sportvelden. Dit is duurzaam, zorgt voor sociale cohesie en voorkomt dat er kostbare landschappen rondom Groningen moeten sneuvelen. Met Suikerzijde, De Held, Meerstad en Stadshavens liggen er plannen genoeg klaar. Groene en kwetsbare gebieden sparen we, zowel tussen Groningen en Haren als tussen Groningen en Hoogkerk.

Aanpakken beleggers en opkoper

Meer en sneller aanbod creëren is echt noodzakelijk. Maar het is ook belangrijk, om de woningmarkt te beschermen tegen beleggers, opkopers en buitenlands kapitaal. Met de woonplicht zorgen we ervoor dat mensen die een huis kopen er ook echt zelf moeten gaan wonen.

Eigen initiatief

Daarnaast maken we met ontwikkelaars en coöperaties afspraken over doelgroepen, zodat wonen in Groningen weer voor iedereen toegankelijk wordt. Tot slot vinden wij ruimte voor eigen initiatief belangrijk. Collectief particulier opdrachtgeverschap en wooncoöperaties moeten meer ruimte krijgen.