Groene ruimte en klimaatadaptatie

Beeld: Arend-Jan Wonink

Een groene omgeving is belangrijk voor de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Groen stimuleert beweging en geeft energie. D66 wil onze gemeente groen, leefbaar en gezond houden. Daarom is het van belang om door te gaan met investeren in groene dorpen, wijken en binnenstad. Een groene omgeving helpt bovendien om klimaateffecten te dempen, zoals wateroverlast en hittestress.

Dit willen wij

 • Stel via wijkgericht werken en wijk- of dorpsbudgetten specifiek geld voor vergroening beschikbaar, waarbinnen inwoners zelf kunnen kiezen
 • Creëer groene tunnels in de binnenstad en groene pleinen in wijken en dorpen, gericht op ontmoetingen en samen zijn.
 • Leg meer sportvoorzieningen aan in de groene ruimte, zoals wandel- en fietspaden en routes om te joggen, skaten en bootcampen.
 • Leg in de hele gemeente ‘tiny parks’ aan.
 • Lanceer de Green Mile: iedereen moet vanuit huis binnen een kilometer een rondje in het groen kunnen lopen.
 • Stimuleer bloemrijke akkerranden en bermen in het landelijk gebied en voorkom verdroging, verzuring en vermesting van de bodem.
 • Bied inwoners de ruimte en de faciliteiten om zelf gemeenschapstuinen aan te leggen en bied de mogelijkheid om zelf het groenbeheer over te nemen.
 • Pak de waterwegen in de gemeente aan, zodat vijvers en sloten weer schoon worden en we kunnen zwemmen in de grachten.
 • Beperk autoverkeer door ervoor te zorgen dat voorzieningen voor inwoners binnen twintig minuten fietsen bereikbaar zijn.
 • Gebruik het land verstandig en richt industriële zones, zoals de Eemskanaalzone, duurzaam en groen in.
 • Bevorder duurzame houtbouw bij nieuwbouwprojecten.
 • Stimuleer het gebruik van lokale materialen, zoals hempcrete en stimuleer experimenten op dit gebied.
 • Bouw natuurinclusief en neem bijvoorbeeld neststenen en bijenhotels mee in woningen
 • Bescherm karakteristiek cultureel erfgoed in het bevingsgebied en sta niet toe dat dorpsgezichten op grote schaal worden aangetast.

Dit hebben we bereikt

 • Uitwerking nieuwe mobiliteitsvisie met focus op meer leefruimte en het duurzaam ontsluiten van populaire woonplekken.
 • Via motie klimaatadaptatie is een boost gegeven aan groen, biodiversiteit en duurzaam bouwen.
 • De Diepenring wordt uitgebouwd tot groene recreatiezone.