Duurzaam en betaalbaar bouwen en wonen

Beeld: Arend-Jan Wonink

Groningen is van iedereen. Met een stedelijk netwerk dat van groot belang is voor de sociaaleconomische dynamiek van de hele regio en een onmisbare drager is van economische groei. Met dorpsgemeenschappen die hun eigenheid willen behouden en de stad extra aantrekkelijk maken door hun kleinschaligheid en groene omgeving.

Maar door de wooncrisis staat het inclusieve karakter van onze hele samenleving onder druk. Krapte in alle sectoren en een te eenzijdig aanbod zorgt voor hoge prijzen. En daar wil D66 op ingrijpen. Door veel meer te bouwen, dit voor de juiste doelgroep te doen met meer diversiteit in type woningen én door de woningmarkt beter te beschermen tegen partijen die misbruik maken van de situatie.

Daarom willen wij

 • Maak van het realiseren van betaalbare woningen prioriteit nummer één.
 • Zorg dat sociale huurwoningen weer primair beschikbaar komen voor mensen die anders geen betaalbare woning kunnen vinden.
 • Wijs woningen passend toe: geef gezinswoningen aan gezinnen, spreid statushouders over de gemeente en laat ouderen doorstromen zonder huurstijging.
 • Ga misstanden in de verhuur, zoals exorbitante huurprijzen en buitensporig gedrag van verhuurders, actief tegen.
 • Wijs woningen toe aan mensen met cruciale beroepen, zoals leraren en zorgmedewerkers, die lokaal moeten wonen, maar er nu niet tussen komen.
 • Bouw niet alleen sociaal en voor het hoogste segment, maar maak van het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen het vertrekpunt en streef naar 50%.
 • Realiseer een ambitieus gedifferentieerd bouwquotum per doelgroep, om te voorkomen dat er vooral studio’s en kleine appartementen bij komen.
 • Haal drempels en barrières voor ontwikkelaars weg, denk aan te stringente stedenbouwkundige eisen of welstand.
 • Houd beleggers buiten de deur met een opkoopverbod, antispeculatiebeding en woonplicht.
 • Stel samen met bewoners eisen aan projectontwikkelaars op het gebied van betaalbaarheid, inclusiviteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid.
 • Introduceer lagere leges voor duurzame bouw om ontwikkeling te stimuleren.
 • Maak nieuwe wijken aantrekkelijk om te wonen en leven en zorg ervoor dat er vanaf het begin ook culturele, sport- en sociale voorzieningen en kleine winkelcentra komen en begin als eerste met het planten van bomen. 
 • Maak het gemakkelijker voor mensen om elkaar te ontmoeten en in de buitenlucht te ontspannen door bijvoorbeeld meer bankjes in de openbare ruimte te plaatsen.
 • Maak samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de SSH, ondernemers en studenten, een concreet plan om meer geschikte huisvesting te realiseren voor alle studenten, dus ook voor de internationale studenten en betrek daar ook de stadjers bij.

Dit hebben we bereikt

 • Nieuwe plannen voor grootschalige nieuwbouw op Suikerzijde, in De Held 3, de Eemskanaalzone en Meerstad zitten in de pijplijn.
 • Er is afgesproken dat er veel meer betaalbare nieuwbouw voor het middensegment moet komen.
 • Wonen op de Zernike Campus is mogelijk gemaakt.