Voltallige oppositie wil helderheid over reclamebelasting en
ondernemersbeleid

Beeld: Arend-Jan Wonink

De voltallige oppositie in de Groninger gemeenteraad wil helderheid van het college over de koers ten aanzien van het binnenstadsbeleid en ondernemers. Tom Rustebiel (D66): ‘De samenhang is zoek, visie ontbreekt en door de manier waarop de reclamebelasting wordt aangekondigd jagen we ondernemers in de gordijnen.’De fracties horen graag van het college waar het naar toe wil met de binnenstad en ondernemers in zijn algemeenheid. Rustebiel vervolgt: ‘We hebben net de discussie over het zondagochtendverbod gehad en een coalitiemotie besproken over regie op de invulling van winkelpanden. Nu komt het college met een brief over reclamebelasting richting ondernemers waaruit totaal niet blijkt wat de bedoeling is.’

Mirte Goodijk van Student & Stad vult aan. ‘Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid. We hebben anderhalfjaar geleden de visie ‘ruimte voor retail’ aangenomen en de coalitie handelt nu al haaks daarop. Ook vinden wij dat het college geen recht doet aan de in elkaar overlopende branches horeca en retail want we krijgen weer apart horecabeleid op ons af. Ondernemers kunnen hier niet mee uit de voeten.’

De voltallige oppositie sluit aan bij het initiatief van D66 en Student & Stad. De partijen hekelen vooral de manier waarop er met ondernemers wordt omgegaan door met name opdrachten van de coalitie aan het college. Rustebiel: ‘We moeten niet vergeten dat het terugbetalen van coronasteun nu speelt en de huren en energieprijzen torenhoog zijn. De coalitie spreekt er schade van, maar handelt in tegenovergestelde richting door met belastingen en beperkingen te komen.’