D66 wil eind aan broodjesverkoopverbod

Op maandagochtend werd de Groningse ondernemer van Broodje van Eigen Deeg op de vingers getikt door de gemeente, omdat hij op zondagochtend broodjes had verkocht. De fractie van D66 wil dat het college stopt met handhaven, totdat er een nieuw beleid ligt.

Beeld: Arend-Jan Wonink

Motie 2021

Ruim een jaar geleden vroeg de fractie van D66 het college al om meer maatwerk. Tom Rustebiel: ‘We zien dat de strakke normen tussen bijvoorbeeld dag- en reguliere horeca vervagen. Ondernemers spelen in op de wensen van de klant en winkelconcepten vernieuwen zich door horeca toe te voegen. Wij vroegen ruim een jaar geleden al via een motie om een evaluatie van dit beleid.’
Deze motie, toen ingediend met GroenLinks, Student & Stad en het pre-fusie 100% Groningen, droeg het college op om de Raad uiterlijk aan het einde van 2022 te informeren of, en zo ja, in hoeverre dit
onderscheid nog passend is om de doelstellingen van de visie te realiseren. Dit is echter nog niet gebeurd.

Blurring

Het vermengen van zogenaamde concepten – in vaktermen ook wel blurring genoemd – is voor ondernemers nodig om het hoofd boven water te houden. ‘De huur- en energielasten rijzen de pan uit. Wij vinden dat we ondernemers juist nu de ruimte moeten geven om in te spelen op de wensen van de klant. Nederland is één van de weinige landen in de wereld dat op sommige plekken bijvoorbeeld nog een broodjesverkoopverbod heeft.’ De huidige set vragen van D66 roept het college dan ook op meer op maatwerk te gaan focussen.

Duidelijke handhaving

De fractie heeft ook moeite met de manier waarop de handhaving plaats heeft. ‘Er is in dit specifieke geval gehandhaafd na een anonieme tip. Dit geeft ons een wat ongemakkelijk gevoel. Als het nieuwe beleid ook een handhavingscomponent krijgt, dan mag het werken met anonieme tipgevers er wat ons betreft uit. Wij vinden dat we als samenleving één moeten staan voor een bruisende stad.’