De Regenboogweek van D66 Groningen

Deze week waren er mooie ontwikkelingen op gebied van LHBTQIA+-acceptatie, zowel lokaal als landelijk. D66 had hier een groot aandeel in, dus we nemen jullie graag mee in de gebeurtenissen van afgelopen week.

Beeld: Stichting LGBT Groningen

LHBTQIA+-monitor

Het begon vorige week woensdag in de raad toen daar de agendering van een Groningse LHBTQIA+ monitor werd besproken. Deze was aangevraagd door D66, Partij voor de Dieren en Student & Stad naar aanleiding van de antwoorden van het college op een eerdere motie over deze monitor.

Het college had de antwoorden van eerder onderzoek naar de acceptatie van de LHBTQIA+-gemeenschap verzameld en daaruit opgemaakt dat verder onderzoek niet nodig was.

De indienende partijen, waaronder dus D66, waren het echter niet eens met dit rooskleurige beeld en dienden opnieuw een motie in. Vincent Boswijk: “Pas wanneer we een duidelijk beeld hebben van de huidige stand van zaken, kunnen we constructief vooruit kijken.”

De uitkomst van het debat dat volgde op 12 januari is een beeldvormende sessie waarin de raad in gesprek gaat met verschillende groepen om hun informatievoorziening op dit onderwerp te verbeteren.

Artikel 1

Deze week werd ook bekend dat de Eerste Kamer definitief akkoord is gegaan met het initiatiefvoorstel van D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid om discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid expliciet toe te voegen aan artikel 1 van de grondwet.

Eerste Kamerlid namens D66 Alexander Hammelburg noemt dit een historisch moment. “Dat is een ontzettend grote stap in een wereld waar conservatieve krachten steeds sterker worden en pogen de vrijheden van anderen af te pakken.”

De NOS meldt dat het voorstel in 2010 al is ingediend en in 2019 pas voor het eerst behandeld. “De wet moet nu nog officieel ondertekend worden door de koning en de verantwoordelijk minister en worden gepubliceerd in de Staatscourant.”

Geslachtsregistratie

Gisteravond sloten we deze Regenboogweek nog eens mooi af met het nieuws dat de gemeente Groningen de kosten van geslachtsregistratie niet meer in rekening gaat brengen. Dit naar aanleiding van vragen die gesteld zijn door D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Student & Stad.

De gemeente gaat handelen naar het voorbeeld van Nijmegen, waar het al vanaf februari dit jaar mogelijk is om zonder kosten je geslachtsregistratie in paspoort, ID-kaart of rijbewijs te laten wijzigen. Gemeente Groningen verwacht dat de maatregel over een jaar definitief zal zijn.

De registratiewijziging is een belangrijke stap voor veel transgender personen in hun transitie. Wij hopen dan ook dat deze wijziging zal bijdragen aan de acceptatie van de transcommunity en de rest van de LHBTQIA+-gemeenschap in onze gemeente.