Openbaar onderwijs is volgens Blom een ‘witte vlek’ in de regio Barneveld

Barneveld

Er is meer behoefte aan openbaar middelbaar onderwijs in Barneveld, dan blijkt uit een recent uitgevoerd gemeentelijk onderzoek. Begin dit jaar bleek hieruit dat deze behoefte onder ouders te klein is om een openbare school voor voortgezet onderwijs te kunnen stichten, maar D66-statenlid Céline Blom zet hier vraagtekens bij. Ze wil dat Gedeputeerde Staten (GS) in gesprek gaan met de gemeente om te zoeken naar mogelijkheden om alsnog openbaar onderwijs in Barneveld te realiseren. Ze stelt er schriftelijke vragen over aan GS.
Er is al jarenlang behoefte aan een openbare school voor voortgezet onderwijs in Barneveld, stelt Blom. Ze kan het weten als oud-Barneveldse, sinds drie jaar is ze woonachtig in Apeldoorn. Eerder was ze fractievolger en ook partijvoorzitter bij van Pro’98. ,,In de periode dat ik in die rollen actief was in Barneveld, speelde dit onderwerp al. Mijn kinderen zaten ook op het Johannes Fontanus College. Maar ook toen hoorde je al heel vaak van ouders dat ze graag openbaar onderwijs in Barneveld willen. Ik weet niet beter dan dat dit leeft. En ook als uit onderzoek blijkt dat bepaalde percentages niet worden gehaald, dan vind ik dat je toch moet voorzien in de behoefte van een relatief grote minderheid. Het gaat om de bereidheid. Is die er, dan volgt de actie vanzelf.”

Een onderzoeksbureau bevroeg ouders van 10- en 11-jarige kinderen in de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel over hun voorkeur voor het type onderwijs. 18,8 procent van de ouders gaf aan te willen kiezen voor een middelbare school met openbaar karakter. ,,Wat opvalt in het onderzoek, is dat kinderen van stemmers vóór openbaar voortgezet in slechts 38 procent van de reacties op dit moment ook op een openbare basisschool zit”, aldus Blom. Veertig procent van de benaderde ouders reageerde, wat het onderzoek volgens het college van b. en w. representatief maakt. Blom is het hier niet mee eens. ,,Ik vind de respons echt te laag om hier goede conclusies uit te kunnen trekken.”

Openbaar onderwijs is volgens Blom een ‘witte vlek’ in de regio Barneveld. In de discussie hierover is de provincie Gelderland tot op heden nog niet aan bod gekomen. Het D66-statenlid vindt dat die zich hier nu wel in kan gaan mengen. In de Wet op het voortgezet onderwijs krijgen GS ook nadrukkelijk een rol met betrekking tot het stichten van een school voor openbaar onderwijs. ,,Het behoort niet tot de dagelijkse bezigheden van de provincie. Maar uiteindelijk is de provincie wel verantwoordelijk voor voldoende openbaar voortgezet onderwijs. Ik verwacht niet van GS dat zij nu zelf heel erg actie gaan ondernemen. Wel zou ik het fijn vinden dat er een gesprek plaatsvindt, om samen te kijken hoe er gestart kan worden met openbaar onderwijs voor de mensen die hier gebruik van willen maken. Al begin je met de onderbouw, als dependance van een scholengemeenschap.”

Van GS wil Blom weten hoe zij de wettelijke rol invult voor het openbaar onderwijs in de regio Barneveld en of zij de ‘zwakte’ in het onderzoek erkent met betrekking tot de in haar ogen beperkte deelname van ouders. ,,Hoe kijken Gedeputeerde Staten naar de komst van een school voor openbaar voortgezet onderwijs, vanuit de diversiteitsgedachte dat ook andersdenkenden een plaats hebben in Barneveld?”
 
Bron: Barneveldsekrant