Lezen is fundamenteel, zorgelijk dat Rozet onder druk staat door bezuinigingen.

Lezen is fundamenteel, het brengt je dichterbij de wereld en een bibliotheek brengt je nog veel meer dan dat. Het is een plek waar mensen cultureel en maatschappelijk ontwaken en groeien. Waar als kind werelden voor je opengaan en waar je als ouder je kind met een gerust naar toe stuurt. Statenlid Elke Smulders heeft recent begrepen dat er een bezuiniging wordt doorgevoerd bij Rozet in Arnhem. “Bezuinigen op cultuur en bibliotheken levert grote consequenties op voor de maatschappelijke ontwikkeling van de Gelderse inwoners,” aldus Smulders.

Vanaf 2025 komt er een zorgplicht voor gemeenten en provincies om de toegang tot de openbare bibliotheek te waarborgen, maar het is echter onduidelijk hoe dit er uit ziet. Dit zorgt voor onduidelijkheid en instabiliteit voor de gehele sector. Alle bibliotheken draaien momenteel verlies. Volgens de Vereniging Openbare Bibliotheken was de gemiddelde kostenstijging in 2022 bijna 9%, gemiddelde indexering slechts 3%. In Arnhem is de indexering 3,1% en hiermee komt het verschil op 5,9%.

De recente berichtgeving over de beëindiging van de subsidie voor de Plusbibliotheek kan het laatste duwtje zijn voor Rozet om de deuren te moeten sluiten.

Er wordt aangegeven dat de ‘’Plusbibliotheek’’ geschrapt wordt. De Plusbibliotheken vormen samen de top van de Collectie Nederland. Iedere Plusbibliotheek heeft zijn eigen zwaartepunt en voor Gelderland is dit ‘geschiedenis’. Rozet maakt als Plusbibliotheek informatie tot mbo+ niveau toegankelijk voor iedereen en dit geeft jongvolwassenen de kans om, ook met een beperkte portemonnee, te kunnen blijven studeren.

De Plusfunctie draagt volledig bij aan de hoofddoelstellingen van Rozet. Rozet integreert de breedte van haar lokale inzet in de bijdrage aan de Gelderse netwerkagenda (Gelders model) met betrekking tot de drie maatschappelijke opgaven. De maatschappelijke opgaven zijn: Leven lang ontwikkelen, Geletterde samenleving, Participatie in de informatiesamenleving.

 D66 stelt daarom de volgende vragen aan het college van Gelderland:

  • Klopt het dat de gelden die noodzakelijk zijn om de plusbibliotheek van Rozet vanaf januari 2025 worden geschrapt?
  • Kan GS aangeven vanuit welke motivatie/ overwegingen deze keuze wordt gemaakt?
  • Is GS zich ervan bewust dat vele MBO studenten en mensen die een Leven lang willen ontwikkelen uit Gelderland daardoor niet meer in de mogelijkheid zijn boeken, tijdschriften of films te kunnen lenen? Zo ja; hoe kijkt GS hier tegenaan?
  • Welke mogelijkheden ziet GS om de plusbibliotheek alsnog te kunnen laten voortbestaan?
  • Welke middelen stelt de provincie beschikbaar om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een volwaardig bibliotheek met het oog op de zorgplicht.

D66 is in afwachting van de antwoorden.