D66 redt de subsidie voor festivals en evenementen voor 2023

Cultuur vormt bij uitstek het bindmiddel om mensen samen te laten leven en samen te laten beleven. Misschien is niet elke Gelderlander zich ervan bewust, maar we hebben unieke festivals en evenementen in Gelderland die bijdragen aan cultuur in de provincie. In de begroting 2023 van de provincie is er voorgesteld de subsidieregeling voor festivals en evenementen te stoppen. Stan Hellegers diende namens D66 een amendement in om de subsidieregeling voor 2023 voor festivals en evenementen toch weer op te nemen in de begroting.

“Gelderland snakt naar leven in de brouwerij en het stoppen van deze regeling kan zorgen voor onherstelbare schade van ons culturele festival- en evenementenleven in Gelderland, aldus Hellegers.” Deze evenementen zorgen voor levendigheid en betrokken inwoners en zorgen voor een brede en open kijk op de wereld en identiteitsbeleving. Ze zijn ook onderdeel van een aantrekkelijke woon, werk en leefomgeving. Dit wil D66 niet verloren laten gaan binnen Gelderland, de Gelderse inwoner verdiend een rijk cultureel leven waar festivals en evenementen onderdeel vanuit maken. Het amendement werd met ruime meerderheid aangenomen. Hiermee wordt er 3 ton beschikbaar gesteld voor festivals in 2023 om door het college voorgestelde bezuiniging te verminderen.
Na de verkiezingen in maart 2023 zullen we ons weer hard moeten maken voor een cultureel rijk Gelderland.
D66 staat voor cultuur!