D66 Gelderland stemt in met uitgangspuntennotitie cultuur en erfgoed

Afgelopen woensdag lag er het vervolgvoorstel uitgangspuntennotitie cultuur en erfgoed voor in de Provinciale Staten van Gelderland. D66 Gelderland heeft zich afgelopen jaar hard ingezet voor de culturele sector die door de maatregelen rondom de coronacrisis hard getroffen zijn. Cultuur verbindt en is juist in tijden van crisis essentieel.  

D66 heeft de bis instellingen hoog zitten. Parels zoals Go Short, Introdans en Phion (Gelders Orkers) hebben een unieke plek in het cultureel landgoed in Gelderland. In de oordeelsvormende sessie van de Staten ging het al over de ‘0-lijn’, dDie vindt D66 niet altijd passend. Sjoerd Wannet vroeg daarom om maatwerk: instellingen die kunnen groeien in kwaliteit, moeten wat ons betreft wel de mogelijkheid krijgen! We hebben namelijk een prachtige culturele sector in Gelderland. D66 vroeg voor drie punten extra aandacht:

  • 1) We hebben makers. Zonder hen geen kunst. Het is voor D66 belangrijk dat de makers niet afhaken en dat talent verloren gaat.
  • 2) We hebben Topinstellingen. Wij mogen in Gelderland trots zijn dat we zoveel topinstellingen hebben binnen onze provincie. Het is wat D66 betreft zaak die te behouden en te versterken.
  • 3) We hebben een Fijnmazig netwerk. Cultuur reikt verder dan alleen de steden en de stadsschouwburg. Cultuur zit verspreid over heel Gelderland en is bestemd voor alle inwoners. D66 diende hier eerder al een motie voor in.

We zijn blij dat Provinciale Staten van Gelderland zo dicht op cultuur zit. Juist het vaststellen van de doelen en de bijbehorende indicatoren maakt dat je als Staten grip houdt op het onderwerp. D66 stemde in met het voorliggende voorstel, maar blijft scherp en zich hard maken voor een sterke cultuur en erfgoed in Gelderland. Hierbij schenken wij extra aandacht aan festivals en jonge makers.