D66 Gelderland stelt schriftelijke vragen over gewijzigde regeling voor locatietheater

Middels subsidieregelingen kunnen culturele instellingen steun aanvragen bij de Provincie Gelderland. Nu blijkt dat de regeling podiumkunsten kort voor de start van de aanvraagperiode gewijzigd is. Het betreft de verplichting dat minstens de helft van de voorstellingen (50% eis) moet worden opgevoerd buiten de regio of gemeente waar het gezelschap haar standplaats heeft en binnen de Provincie Gelderland.

Ons heeft het bericht bereikt dat deze nieuwe eis pas op 16 oktober totaal onverwacht, bekend werd. Dit heeft grote gevolgen voor instellingen die zich het komende jaar toeleggen op het maken van locatietheater en met grote gevolgen voor hun organisatie.
Céline Blom wil opheldering en is van mening dat dit te kort dag is. “Als spelregels kort voor een nieuwe aanvraag veranderen geef je instellingen onvoldoende tijd om daar op te participeren. Hier is niemand nu mee geholpen en vooral niet in deze tijd waarin de culturele sector al onder grote druk staat”.
 
Lees hier de schriftelijke vragen