D66 Gelderland samenvatting Algemene Beschouwingen 2021

D66 Gelderland zette tijdens de Algemene Beschouwingen van woensdag 11 november 2020 vooral in op perspectief voor klimaat, onderwijs en arbeidsmarkt en cultuur. Vorig jaar om deze tijd konden we nu niet bedenken waar we zouden staan. Corona kende we niet en dit zorgt voor een nieuwe werkelijkheid. Gedeputeerde Staten gaf aan dat in ieder geval Corona en Stikstof redenen zijn tot het bijstellen van onze prioriteiten in de provincie. D66 voegde daar het onderwerp klimaat aan toe, want de aanpak van klimaatverandering blijft voor ons de grootste opgave voor de komende decennia. Céline Blom; “Nu stil gaan zitten is geen optie, de grootste opgave ligt voor en we moeten door, juist nu.”

Twee weken geleden trokken het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad van State hier nog over aan de bel. Zij stelden, dat de inspanningen VERDUBBELD moeten worden om het doel voor 2030 te halen. In de provincie hebben we de opgave Wind op Land 2020 al niet gehaald. D66 Gelderland heeft hier het college meerdere malen op gewezen.

Een groot en belangrijk thema voor D66 blijft onderwijs en arbeidsmarkt, meer specifiek stages. D66 Gelderland ziet dat de tekorten van stages en leerwerkplekken deze maand wederom met 10% zijn gestegen. Dit is een direct gevolg van de coronacrisis. Er is helaas weinig perspectief op verbetering. Geen goede stageplaatsen in een aantal opleidingen werkt negatief door op het examen, en onthoudt jongeren vooral in het opdoen van ervaring. D66 kreeg het voor elkaar om een toezegging te krijgen. GS heeft D66 Gelderland toegezegd dat er een onderzoek zal komen naar de rol van de provincie en de wijze waarop stage leer werk plekken kunnen worden versterkt en vernieuwd.

D66 wilde ook aandacht en perspectief voor cultuur. De culturele sector heeft het zwaar met alle coronamaatregelen. Als D66 Gelderland zijn wij TROTS op de VEERKRACHT en de creativiteit die door hen getoond is de laatste maanden. Wij zijn blij met de investeringen in de culturele sector, zodat als corona straks voorbij is, er een sector staat die weer kan GROEIEN en FLOREREN. D66 diende een motie in voor een maatwerkregeling voor die kleine podia en theaters die ondanks de bestaande middelen toch tussen wal en schip vallen. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

D66 gaat door voor een gezond leefomgeving in Gelderland, met een florerende culturele sector en waar jongeren zich altijd kunnen ontwikkelen en we de arbeidsmarkt kunnen versterken.

We kunnen hoop houden,
hoop op een mooie toekomst,
optimisme over democratische processen
en een perspectief op een gezond Gelderland. (Céline Blom)