D66 fractievoorzitter Blom wordt waarnemend burgemeester van Nunspeet

Céline Blom (D66) is vandaag, 30 mei, door de Commissaris van de Koning van Gelderland beëdigd als waarnemend burgemeester van Nunspeet. Blom volgt Breunis van de Weerd op die per 27 mei is gestopt, nadat hij de gemeenteraad begin dit jaar liet weten geen tweede termijn te ambiëren.

Het burgemeesterschap is onverenigbaar met het statenlidmaatschap. Blom zal dan ook haar huidige zetel en fractievoorzitterschap van D66 in de provinciale staten van Gelderland opgeven. Daarnaast was ze onlangs verkozen als lijsttrekker voor D66 voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2023. Blom heeft de leden van D66 Gelderland laten weten dat ze ook hiervoor niet meer beschikbaar is.

De Gelderse D66 fractie is er trots op dat hun fractievoorzitter dit eervolle ambt mag gaan vervullen.  “We hebben dan ook alle begrip voor dit besluit van Céline en wensen haar heel veel succes als burgemeester toe,” vertelt Stan Hellegers, vicefractievoorzitter van D66 Gelderland.

Céline Blom: ”Dit is een prachtkans! Als geboren en getogen Veluwse is het een eer en een groot genoegen om in Nunspeet als waarnemend burgemeester aan de slag te mogen gaan.” “Ik vind het jammer de Statenfractie te verlaten maar doe dat in de zekerheid dat continuïteit is gewaarborgd”

Blom startte in 2015 als Statenlid in de Gelderse D66 fractie. Met speerpunten op het gebied van cultuur en onderwijs en arbeidsmarkt heeft ze haar sporen nagelaten. Ook was ze in de afgelopen periode een goede verbinder met alle partijen in de rol van voorzitter van de agendacommissie, vicevoorzitter van de Staten, voorzitter van de commissie herijking en lid van de werkgeverscommissie.