Acceptaties en veiligheid LHBTIQA+ers staat onder druk, spoeddebat in de Staten

De acceptatie en veiligheid van LHBTIQA+ers staat onder druk. Uit de welzijnsmonitor is vorige maand gebleken dat de vrijheidsbeleving en acceptatie van LHBTIQA+-personen een zorgelijke achteruitgang in Gelderland heeft laten zien. D66, GroenLinks, PvdD, SP en Volt hebben daarom een spoeddebat aangevraagd in de Provinciale Staten. Elke Smulders, statenlid D66 Gelderland, vindt het onacceptabel dat we niet adequaat reageren op de achteruitgang op de vrijheidsbeleving van LHBTIQA+’ers. 

Spoeddebat

Het spoeddebat beoogt te komen tot een uitspraak van de Staten over de gewenste inzet van de provincie om de veiligheidsbeleving en acceptatie van LHBTIQA+-personen te verbeteren. Hierover diende de partijen een motie in. Een duidelijke uitspraak namens de Provincie is gewenst naar aanleiding van zorgelijke achteruitgang van veiligheidsbeleving en acceptatie, zoals naar voren is gekomen in de Welzijnsmonitor. Naast een adequate reactie op de zorgelijke waargenomen achteruitgang, kunnen onze Staten ook een verdere invulling geven aan de aanbevelingen voor gemeenten. “Als Provinciale Staten kunnen we aangeven hoe wij wensen dat de provincie gemeenten hierin ondersteunt.”

Motie

Smulders zet in op een statenuitspraak middels een motie waarbij over hoe Gelderland deze situatie snel kan verbeteren past bij Gelderland als regenboogprovincie, en sluit aan op de zeer brede steun voor regenboogbeleid. De motie werd niet gesteund door een meerderheid en dus werd die ingetrokken.

D66 blijft zich inzetten voor de acceptatie van de LHBTIQA+ers.