D66 Gelderland stemt in met beleidskader Vrijheid

Afgelopen zomer, in de luwte van Corona, ging de D66 fractie op werkbezoek bij het Apeldoorns Bosch. Netjes op 1,5 meter kregen we een privé rondleiding van Johan Kruithof. Hij vertelde over de joods psychiatrische instelling die in 1909 werd opgericht en in de nacht van 21 op 22 januari 1943 door de bezetter werd ontruimd. Bijna 1300 mensen werden op transport gesteld naar Auschwitz. Niemand keerde terug.

Nu zijn we 78 jaar verder en bespreken we in de provinciale staten het beleidskader Vrijheid. Een bijzonder moment om dit te bespreken, ook omdat het vandaag precies 76 jaar geleden is dat Auschwitz werd bevrijd. De afgelopen avonden waren er rellen en veel vernielingen onder het mom van in verzet komen. Hoe crue dat er door sommige mensen vergelijkingen worden getrokken met deze zwarte periode van de Tweede Wereldoorlog in onze geschiedenis. Dit geeft maar weer eens aan dat vrijheid een relevant begrip is met verschillende definities.

“D66 is blij met de aanpassing van het beleidskader Vrijheid en met name ook de uitwerking van het onderdeel educatie, wat breed wordt ingezet, met ook de focus op jongeren. Waarbij ook het haakje met de nieuwe wet burgerschapsonderwijs wordt gemaakt.”

Wat ons betreft wordt het Apeldoorns Bosch een mooi voorbeeld van een permanente plek met betekenis in heden en verleden, waar verhalen worden verteld en waar thema’s als (on)vrijheid, (on)veiligheid en vluchten besproken worden door middel van verschillende activiteiten en vormen van dialoog. Met projecten voor en met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO is het Herinneringscentrum nadrukkelijk ook een plek voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen.