Opinie: Serieus oer mienskip

Beeld: D66 Fryslân

Kent u het begrip burgerparticipatie? Burgerparticipatie gaat over het betrekken van de Mienskip bij politieke beslissingen. Maar hoe serieus nemen wij onze Mienskip? En hoe gaan de politiek en onze bestuurders om met initiatieven uit de Mienskip? Oud-Statenlid Bea Bijlsma en huidig commissielid Madieke Wiegersma betogen dat Fryslân initiatieven uit de Mienskip nu niet serieus genoeg neemt.

Neem Holwerd, een klein dorp in het noordoosten van Fryslân, een dorp op de klei. U weet wel, dat dorp waar u doorheen rijdt voordat u op de boot naar Ameland stapt. Een dorp waar men het motto heeft ‘doe maar gewoon want dan doe je al gek genoeg’. Een dorp dat in 2013 gebukt ging onder grote bevolkingskrimp en weinig perspectief voor vooral de jonge inwoners. Toch was dit het dorp waar in 2013 inwoners zelf met een visionair idee kwamen. Een plan om Holwerd en de regio vooruit te helpen. ‘Ons dorp weer toekomst, perspectief en hoop geven en een kans op ondernemerschap’, aldus de voorzitter van dorpsbelang Holwerd. Het plan ‘Holwerd aan Zee’ werd geboren. Tien jaar lang is er aan het plan gewerkt, geschaafd en men is nog steeds bezig met verbeteren. En dat in overleg met de omgeving.
 
Maar er zijn meer initiatieven in de Mienskip. Zo is er ook de digitale ideeënkaart voor het Friese IJsselmeerkustgebied. Hierin staat een scala aan kleine projecten, zoals nieuwe fietspaden, het plaatsen van bankjes, het toegankelijk maken van oude haventjes, monumenten en meer. Kortom: laag hangend fruit om bij aanpak van dit gebied te plukken. Als Staten hebben wij afgelopen zomer een bezoek gebracht aan een aantal van deze ‘kansen’; juweeltjes voor zowel bewoners als toeristen.

Praten met elkaar, in plaats van via de krant

Je zou zeggen dat dit soort initiatieven worden gedragen door de politiek en door onze bestuurders. Echter, de mensen in Holwerd hebben in de krant moeten lezen dat het tot dan toe ondersteunde plan in twijfel wordt getrokken door Gedeputeerde Staten. En ook bij de IJsselmeerkust blijft het oorverdovend stil: er wordt niks meer vernomen vanuit de provincie.
 
Dit gebrek aan communicatie met de Mienskip blijkt een hardnekkig probleem. Culturele en maatschappelijke instellingen moesten afgelopen voorjaar de voorgenomen bezuinigingen in de media lezen. Na twee jaar bikkelen in de coronatijd en je net denkt te kunnen gaan beginnen met een nieuwe opbouw, is niet alleen het besluit om te gaan bezuinigen hard, maar de manier waarop je het te weten komt is nog wreder.
 
En ook recent met de gratis regenton ging het mis. Ondanks dat er maar 1.500 gratis regentonnen waren, kregen zo’n 8.000 inwoners een mail dat ze de regenton konden ophalen. Veel inwoners waren daardoor geïrriteerd en boos. En zo krijgt een sympathieke actie toch een nare bijsmaak.

Neem de Mienskip serieus

Wanneer onze Friese bestuurders initiatieven als bovenstaand niet serieus nemen, denken Friese inwoners in het vervolg wel twee keer na voordat zij met een initiatief komen. Dit kan niet de bedoeling zijn. Als politiek en Friese bestuurders horen wij in dienst te staan van onze inwoners.
 
Daarom roepen wij de politiek en bestuurders op om de Mienskip niet alleen voor de vorm te betrekken maar écht naar onze inwoners te luisteren en door initiatieven serieus te nemen. Misschien vergroten we hierbij ook nog wel het vertrouwen in de politiek. En dat is vandaag de dag hard nodig.