Geen plek voor grensoverschrijdend gedrag

De kwestie rond grensoverschrijdend gedrag bij D66 heeft de gemoederen binnen en buiten D66 behoorlijk beziggehouden. Ook wij zijn hiervan geschrokken. Daarom waren de afgelopen tijd veel Friese D66’ers in het nieuws te zien. Van Ojanne de Vries (Heerenveen) bij EenVandaag tot onder andere Ignas Minnema (Opsterland) bij Nieuwsuur. Ook onze Friese fractievoorzitter Bea Bijlsma was bij Nieuwsuur te zien.

Het bleef niet bij de landelijke media, Bea zat namelijk ook bij it Polytburo van Omrop Fryslân. Ze mocht daar reageren op de gang van zaken rondom het vertrouwelijke onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging. Met onze mediaoptredens laten we naar buiten toe zien hoe belangrijk een veilige vereniging voor ons is.

Onze fractie, samen met honderden andere D66-leden ondertekenden een open brief. In die brief eisten we opheldering over het proces. Het partijbestuur wilde deze opheldering graag geven en zowel het bestuur als Sigrid boden hun excuses aan. Wij zijn blij dat het bestuur en Sigrid Kaag hun excuses hebben aangeboden. We moeten van deze gebeurtenissen leren.

We hebben het onderwerp nogmaals besproken op de ledenbijeenkomst op 15 mei. Tijdens deze bijeenkomst hebben we het onder andere gehad over de mogelijkheid om leden te schorsen of royeren bij grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur gaf aan dat het royement van Frans van Drimmelen in april dit jaar tot de mogelijkheden behoorde, maar dat dit minimaal tien weken zou duren. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen, om Van Drimmelen te verzoeken zijn lidmaatschap op te zeggen. Er zijn ook strenge eisen gesteld aan zijn vertrek. Zo mag Van Drimmelen niet meer lid worden van de partij en is hij niet meer welkom op partijbijeenkomsten.  

Als fractie vinden we dat er geen plek is voor grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging en niet binnen onze eigen fractie. “Het doet pijn als je ziet dat dit binnen je partij gebeurt. Je hoopt dat zoiets allemaal goed geregeld is. Grensoverschrijdend gedrag hoort niet bij onze partij. Dat tackelen we. Problemen moet je meteen oplossen. Als je het laat sudderen, wordt het probleem groter”, aldus fractievoorzitter Bea Bijlsma.

Binnen de fractie zijn we ons allemaal bewust van het belang van een veilige vereniging en werkplek. We hebben nogmaals met elkaar de meldstructuur besproken en we bekijken hoe we sociale veiligheid bij de overdracht naar nieuwe mensen kunnen waarborgen.

Voel je jezelf onveilig in onze vereniging? Er is geen verkeerde manier om het te laten weten. We staan voor je klaar en zullen zo nodig naast en achter je staan. De vertrouwenspersonen van de regio Fryslân, Jos Jonker en Marc Visch, zijn te bereiken via [email protected]. Neem je liever contact op met vertrouwenspersonen van buiten de regio, kijk dan op https://d66.nl/vereniging/integriteit-en-verantwoord-gedrag/ voor een overzicht van de vertrouwenspersonen per regio.

Vertrouwenspersonen zullen vertrouwelijk omgaan met jouw identiteit en hebben geheimhoudingsplicht. Bij vertrouwenspersonen kun je terecht voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding als je ongewenste omgangsvormen binnen de vereniging ervaart. In sommige gevallen kan een vertrouwenspersoon je ook helpen met zoeken naar een juiste instantie of hulpverlener. Of als je een melding wil doen, kunnen ze je in contact brengen met de Commissie Integriteitsonderzoeken.