Kontakt mei D66

Kontakt mei D66 Fryslân

D66 Fryslân kent een verenigingsdeel en een politieke Statenfractie. Het bestuur draagt zorg voor de vereniging, voor het vaststellen van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de interne organisatie en besluitvorming. De Statenfractie bestaat uit de volksvertegenwoordigers die namens D66 in Provinciale Staten verkozen zijn. Zij zorgen ervoor dat het D66-geluid doorklinkt in de Friese Staten. Bij de Statenfractie werken ook twee medewerkers.

Bezoek- en postadres
D66 Fryslân
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden

Telefoonnummer
058-2928993

Kontakt mei D66 yn jo gemeente

Zoekt u contact met D66 in uw gemeente? Neem dan contact op met de Statenfractie.

Lanlik Buro D66

Het Landelijk Bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de partij en voert vele taken uit die noodzakelijk zijn voor het functioneren van D66. Zij treedt dienstverlenend op voor de leden, afdelingen en regio’s en is verantwoordelijk voor alle verenigingszaken. Op het Landelijk Bureau werken ongeveer 30 mensen die bij de partij in dienst zijn. In campagnetijd worden extra medewerkers ingezet.

Bezoek- en postadres
Landelijk Bureau D66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag

Telefoonnummer
070-3566066