Lid kascommissie 2023

Functie

Elk jaar presenteert het bestuur tijdens een algemene ledenvergadering het financieel jaarverslag over het voorgaande boekjaar. De kascommissie controleert dit verslag, de boekhouding en de banksaldi van D66 Eindhoven.

Voor het boekjaar 2023 zoeken we wederom twee leden voor de kascommissie van D66 Eindhoven. Deze functie vergt in het voorjaar van 2024 een eenmalige tijdsinspanning van 1 à 2 uur, in overleg met onze penningmeester.

Ben jij geïnteresseerd in deze functie, geef dit dan aan via een e-mail aan [email protected] of meld je aan tijdens de eerstvolgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV).

De leden bepalen tijdens de eerstvolgende AAV via een stemming welke 2 leden van D66 Eindhoven worden benoemd in de kascommissie 2023.