Bestuurslid met de portefeuille politiek secretaris

Het bestuur van D66 Eindhoven zoekt versterking met een bestuurslid met de portefeuille politiek secretaris

Sluitingsdatum: 14.07.2022

Bestuur D66 Eindhoven

De belangrijkste taak van het bestuur is om de Eindhovense D66-afdeling goed te laten functioneren: zorgen voor een afdeling waar het leuk en interessant is om lid te zijn, leden de mogelijkheid bieden om actief te worden in de lokale politiek, en de fractie ondersteunen en uitdagen om de ambities in ons lokale verkiezingsprogramma zo goed mogelijk te realiseren.

Om de doelstellingen van D66 Eindhoven te bereiken initieert en organiseert het bestuur:

  • activiteiten voor leden (ledenvergaderingen, inhoudelijke bijeenkomsten, borrels & activiteiten);
  • de communicatie naar leden (bijvoorbeeld via de maandelijkse e-mail nieuwsbrief en via de website);
  • de deelname van onze afdeling aan verkiezings­campagnes;
  • de deelname van onze afdeling aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen.

Functieomschrijving

Als bestuurslid met de portefeuille politiek secretaris vorm je de brug tussen de afdeling en de fractie:

  • je vindt het interessant om de lokale politiek te volgen;
  • je bent regelmatig aanwezig bij fractie- en/of raadsvergaderingen;
  • je zorgt dat het bestuur en de leden op de hoogte worden gehouden van de lokale politiek;
  • je stimuleert het inhoudelijke debat binnen de afdeling;
  • je bent een sparringpartner voor de fractie met betrekking tot de samenhang en continuïteit in onze standpunten;
  • je ondersteunt de fractie door onze raads- en commissieleden op een constructieve manier uit te dagen om de ambities in ons lokale verkiezingsprogramma te realiseren.

Maar bestuurslid zijn is méér dan dat: je levert ook een bijdrage aan het goed functioneren van de afdeling op langere termijn. In verband met continuïteit binnen het bestuur vragen we je om deze functie minimaal 2 jaar en bij voorkeur 3 jaar te vervullen.

Deze functie vergt enkele uren per week, waaronder een maandelijkse bestuursvergadering in de avonduren en regelmatige deelname aan de fractievergadering.

Het betreft een vrijwilligersfunctie met verantwoordelijkheden die belangrijk zijn voor een goed functionerende afdeling.

Wat staat daar tegenover?

Je werkt nauw samen met onze fractie en je zit daarmee in het hart van de democratie in Eindhoven. Je hebt invloed op de mate waarin we als D66 Eindhoven onze lokale ambities realiseren en je oogst waardering voor de bijdrage die je daaraan levert. Je ontmoet sympathieke en gezellige mensen binnen D66 Eindhoven, in de Brainport regio en daarbuiten.

Heb je nog vragen?

Overweeg jij om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van het debat binnen de afdeling en aan het realiseren van de politieke ambities van D66 Eindhoven, maar heb je nog vragen over de functie? Mail dan naar [email protected]

Over de procedure

Als jij je kandidaat wil stellen voor deze functie, mail dan uiterlijk op de hierboven genoemde datum een beknopte motivatie van maximaal 300 woorden naar [email protected]

Vervolgens gaan de bestuursleden met je in gesprek over de inhoud van de functie en over jouw verwachtingen en ideeën.

De leden van D66 Eindhoven bepalen wie in het bestuur komt. Voor iedere bestuursfunctie wordt een verkiezing gehouden op de algemene afdelingsvergadering.

Heb jij feedback over deze vacaturetekst en hoe die inclusiever kan? Laat het ons dan weten via [email protected]