Algemeen bestuurslid

Het bestuur van D66 Eindhoven zoekt versterking met een algemeen bestuurslid, met veel ruimte om je te richten op verantwoordelijkheden die aansluiten bij je kwaliteiten en belangstelling.
We zoeken nu vooral naar iemand met interesse in de portefeuille Activiteiten en ledenbinding of Campagne en communicatie.

In te vullen vanaf: z.s.m.

Bestuur D66 Eindhoven

De belangrijkste taak van het bestuur is om de Eindhovense D66-afdeling goed te laten functioneren: zorgen voor een afdeling waar het leuk en interessant is om lid te zijn, leden de mogelijkheid bieden om actief te worden in de lokale politiek, en de fractie ondersteunen en uitdagen om de ambities in ons lokale verkiezingsprogramma zo goed mogelijk te realiseren.

Om de doelstellingen van D66 Eindhoven te bereiken initieert en organiseert het bestuur:

  • activiteiten voor leden (ledenvergaderingen, inhoudelijke bijeenkomsten, borrels, activiteiten);
  • de communicatie naar leden (bijvoorbeeld via de maandelijkse e-mail nieuwsbrief en via de website);
  • de deelname van onze afdeling aan verkiezings­campagnes;
  • de deelname van onze afdeling aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen.

Functieomschrijving

Als algemeen bestuurslid coördineer en organiseer je één of meer van de bovengenoemde activiteiten. Daarbij kun je binnen het bestuur afspraken maken over welke van de onderstaande portefeuilles het beste aansluiten bij je kwaliteiten en interesses.

Activiteiten en ledenbinding

  • Je organiseert activiteiten binnen de afdeling, waardoor leden zich welkom voelen.
  • Daarmee draag je bij aan een goede sfeer en aan verbinding binnen D66 Eindhoven.
  • Je vindt het leuk om ideeën te ontwikkelen om nieuwe leden te werven.

Campagne en communicatie

  • Je organiseert de (permanente) campagne binnen de afdeling en zorgt daarmee voor maximale zichtbaarheid van D66 in Eindhoven.
  • Je gaat graag de straat op samen met vrijwilligers en onze volksvertegenwoordigers, om bij Eindhovenaren op te halen wat hen bezighoudt.
  • Je enthousiasmeert de leden van D66 Eindhoven om deel te nemen aan verkiezingscampagnes.

Als algemeen bestuurslid lever je ook een bijdrage aan het goed functioneren van de afdeling op langere termijn. In verband met continuïteit binnen het bestuur vragen we je om deze functie minimaal 2 jaar en bij voorkeur 3 jaar te vervullen.

Deze functie vergt enkele uren per week, waaronder een maandelijkse bestuursvergadering in de avonduren. Het betreft een vrijwilligersfunctie met verantwoordelijkheden die belangrijk zijn voor een goed functionerende afdeling.

Wat staat daar tegenover?

Je doet waardevolle ervaring op, bijvoorbeeld met het organiseren van evenementen, het creëren van verbinding tussen leden, het ontwikkelen van campagne-activiteiten, het motiveren en enthousiasmeren van vrijwilligers.
Je oogst waardering voor de bijdrage die je levert aan het realiseren van de ambities van D66 in Eindhoven en je ontmoet sympathieke en gezellige mensen binnen D66 Eindhoven, in de Brainportregio en daarbuiten.

Heb je nog vragen?

Overweeg jij om een bijdrage te leveren aan D66 Eindhoven als een gezellige en levendige afdeling, maar heb je nog vragen over de functie? Mail dan naar [email protected]

Over de procedure

Als jij je kandidaat wil stellen voor deze functie, mail dan een beknopte motivatie naar [email protected]

Vervolgens gaan de bestuursleden met je in gesprek over de inhoud van de functie en over jouw verwachtingen en ideeën.

De leden van D66 Eindhoven bepalen wie in het bestuur komt. Voor iedere bestuursfunctie wordt een verkiezing gehouden op de algemene afdelingsvergadering.

Heb jij feedback over deze vacaturetekst en hoe die inclusiever kan? Laat het ons dan weten via [email protected]