D66 Eindhoven zoekt maatschappelijk gedreven wethouders voor de vijfde stad van het land en de tweede economie van Nederland

D66 Eindhoven is op zoek naar een of meer wethouders met een hart voor Eindhoven en het sociaal liberale denken en handelen. We gaan immers met flink wat ambitie de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in. Daar hoort bij dat wij onderdeel willen zijn van het volgende stadsbestuur. Dat gunnen wij onze stad en ons volgende stadsbestuur. Op deze pagina vind je details over de procedure met betrekking tot kandidaatstelling, gesprekken en wethoudersadvies.

Aanmelding kandidaten

Kandidaat-wethouders kunnen van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022 hun interesse kenbaar maken aan de wethoudersadviescommissie (WAC) door per e-mail een motivatiebrief en CV te sturen naar: [email protected]

Werkwijze

De wethoudersadviescommissie is verantwoordelijk voor:

  • het scouten van potentiele D66-wethouders voor Eindhoven;
  • het voeren van gesprekken met kandidaten;
  • het uitbrengen van een wethouders-advies aan de nieuwe fractie.

De WAC hanteert een open en transparante methode voor de werving van kandidaten, waarbij niet uitsluitend naar leden wordt gecommuniceerd maar waarbij ook andere online communicatiemiddelen worden ingezet om geïnteresseerden te attenderen op het profiel en de positie van wethouder namens D66 Eindhoven.

De wethoudersadviescommissie selecteert op basis van het profiel en de motivatiebrieven de kandidaten waarmee de commissie tenminste één gespreksronde zal voeren. Om tot een advies te komen maakt de WAC gebruik van:

  • het cv van de kandidaat;
  • het gesprek met de kandidaat, waarin gekeken wordt naar:

  • aansluiting bij het opgestelde profiel kandidaat-wethouder;
  • de persoonlijke motivatie van de kandidaat;
  • de expertise van de kandidaat, passend bij mogelijke portefeuilles in een nieuw college.

Op initiatief van de WAC kan de lijsttrekker om advies worden gevraagd, aangezien de lijsttrekker geen zitting neemt in de WAC. De WAC voorziet de fractie van advies over de kandidaten die daarvoor toestemming geven. In het advies:

  • brengt de WAC een volgorde van geschiktheid van de kandidaten aan;
  • geeft de WAC een indicatie voor passende portefeuilles.

Het advies is niet bindend en wordt na de verkiezingen mondeling medegedeeld en toegelicht aan de nieuw verkozen fractie. De WAC houdt bij het doorlopen van het proces rekening met de gevoeligheden die bij dit proces komen kijken en is gehouden aan strikte geheimhouding.

Samenstelling wethouders-adviescommissie

Marcelle Hendrickx (voorzitter)
Marcelle (55) woont in Tilburg, is getrouwd met Diederik en moeder van twee dochters. Zij is al heel lang lid van D66 en sinds 2014 wethouder voor onze partij in Tilburg. Zij is verantwoordelijk voor onderwijs, cultuur, jeugd, coördinatie wijkgericht werken en bestuurlijk verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Inmiddels is ze ook locoburgemeester en vanuit haar portefeuille op veel dossiers landelijk actief. Daarnaast is ze een van de medeoprichters van Wine & Politics, was ze vanaf 2009 bestuurslid voor de afdeling Tilburg en is ze ook landelijk actief voor de partij. Marcelle is tevens voorzitter van de landelijke Wethoudersvereniging. Door de samenwerking binnen Brabantstad en haar ambtelijke carrière voor de provincie Brabant is ze goed op de hoogte van het profiel en de kwaliteiten van de stad Eindhoven.

Annelies Offereins (lid)
Annelies (57), geboren ‘tukker’, woont nu zo’n 20 jaar in Eindhoven met haar twee kinderen. Zolang ze het zich kan herinneren stemt ze D66 en sinds een jaar of 7 is ze lid van de partij. Dit vanuit de gedachte dat ze liever iets wil bijdragen dan aan de zijlijn van het politieke speelveld te blijven staan. De ‘WAC’ biedt haar een uitgelezen kans om iets te kunnen betekenen voor D66, en voor de kwaliteit van het bestuur in de gemeente Eindhoven. Zij werkt sinds 2007 als Arbeids-, organisatie- én assessmentpsycholoog. Daarvoor werkte zij gedurende een periode van zo’n 18 jaar in diverse rollen bij vier gemeenten en de VNG, steeds dicht op het bestuur. In haar huidige werk is zij voortdurend op zoek naar de ideale match tussen persoon en werk(context). Zij is heel benieuwd wie onze potentiële wethouders zijn en wat hen drijft. Ze kijkt er naar uit om hen te ontmoeten.

Robin Verleisdonk (secretaris)
Robin (31) woont alweer 8 jaar met veel plezier in Eindhoven. De afgelopen jaren heeft hij als (vice-)fractievoorzitter van D66 Eindhoven de fractie aangestuurd en het D66-geluid laten horen in de Eindhovense gemeenteraad, met als doel het realiseren van een duurzame, bruisende en inclusieve stad. Hij is al 12 jaar lid van D66 en was zowel lokaal als provinciaal actief in verschillende besturen en werkgroepen. Daarnaast is hij goed bekend met het politieke speelveld in Eindhoven. In het dagelijks leven is Robin directeur-bestuurder van de Bibliotheek Helmond-Peel. Gezien zijn drukke baan en het streven naar meer aandacht voor zijn omgeving heeft hij besloten een stapje terug te doen in de Eindhovense politiek.