Marieke Onstenk-Peeters

Marieke Onstenk-Peeters - Beeld: Raoul Hollants

Mijn maatschappelijke betrokkenheid en nieuwsgierige aard zorgen voor een vernieuwde kijk op ontwikkelingskansen. Ik werk graag samen met andere leden uit de fractie, partijleden en het bestuur, om een verbeterslag te maken op het gebied van Sociaal Domein, onderwijs en participatie. Tevens wens ik als volksvertegenwoordiger van waarde te zijn voor de inwoners van Eindhoven in woord en daad.

  • 44 jaar
  • Dongen
  • Eindhoven
  • Zij/haar

Ik creëer en zie nieuwe kansen. Ik verbind ideeën, oplossingen, structuren en mensen met elkaar. Ik ga actief op zoek naar informatie en bronnen en ben communicatief vaardig. Door mijn vak, als Jeugdzorgwerker, heb ik een groot netwerk in de stad. Als een natuurlijke verbinder sta ik dicht bij de inwoners van Eindhoven. Als lesbische vrouw weet ik hoe het is om tot een minderheidsgroep te behoren. Dit maakt mij sensitief voor de ontwikkelingen die in minderheidsgroepen kunnen leven.
 
Als D66 zijn wij vooruitstrevend en richten wij ons op een groene toekomst en gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt, vrij is om eigen keuzes te maken, zich verantwoordelijk voelt en zich inzet voor de ontwikkeling van zichzelf en zijn omgeving. Zeker nu levens veel onzekerheden kennen en meningen polariseren, is het belangrijk om verschillende belangen en perspectieven weer bij elkaar te brengen.
 
Dit vraagt ons om mensen te horen op een open en uitnodigende wijze. Dit vraagt ons om rekening te houden met de stemmen van de minderheid. Dit vraagt ons transparant te zijn over de besluitvorming en te werken aan vertrouwen. Ik ga hier graag de komende 4 jaar mee aan de slag middels het raadswerk voor D66 in de gemeente Eindhoven. Mijn wens is om in dialoog en debat bij te dragen aan het verkleinen van de afstand tussen de mensen in de stad en de politiek.

Wat is je lievelingsplek in Eindhoven?

Inmiddels woon ik al 25 jaar in de stad. Ik heb gewoond in de Bennekel, op Stratumseind, in Doornakkers en nu in Lakerlopen. Binnenkort verhuis ik naar een zelfgebouwd Tiny House in Buurtschap ter Veld in Woensel-Noord om samen met de buren een fijne buurt te creëren. De Pastoor van Arskerk, ofwel Elf13 in Barrier, Woensel vind ik echt een hele mooie en fijne plek. Woonbedrijf heeft jaren geleden de binnenruimte van de kerk omgebouwd en sindsdien zijn er maatschappelijke organisaties gevestigd. Het gebouw is openbaar, dus overdag kan de buurt er terecht voor lunch of om lekker te zitten. Tegelijkertijd zijn andere mensen aan het werk, wordt er hulp geboden, taalles gegeven en zijn voortijdig schoolverlaters hard aan de slag om toe te werken naar een nieuwe start op school.

Welke kansen zie jij voor Eindhoven?

Het verbeteren van de toegang naar specialistische zorg, alle kinderen en jongeren in nood hebben recht op hulp (en moeten daar niet op hoeven wachten).
 
Door de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg te verkleinen vergroot je de kans dat jeugd en gezinnen in problemen tijdig worden bijgestaan. Deze zorg zou mogelijk escalatie van problemen voorkomen en voortijdig schoolverlaten tegengaan.
 
Het verbeteren van het onderwijs en de aansluiting tussen onderwijs en werk voor jongeren die niet tot hun recht komen binnen het huidige onderwijssysteem. Zo zijn er in Eindhoven, meer dan in andere steden, veel jongeren met autisme met ongekend talent wat niet wordt gestimuleerd of ontwikkeld.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Het vergroten van eigen regie en zelfverantwoordelijkheid en inspraak bij en van inwoners.
  • Het verminderen van de verschillen tussen rijk en arm, gezondheid en kansen op ontwikkeling.
  • Jongeren, jongvolwassenen, andere doelgroepen meer zelf laten meedenken en regie nemen in het formulieren van verbeteraanpak en speerpunten voor toekomstig beleid.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is de partij waarbij ik mij het meest thuis voel. De ideologie en waarden van de partij en de vertaling hiervan in de partijprogramma’s van zowel landelijk als lokaal beleid sluiten aan bij mijn waarden en ideeën voor het beleid. Ik identificeer mijzelf met de mensen die publiekelijk staan voor D66. Ik vind D66 het meest realistisch en ik vermoed dat wanneer wij de grootste partij worden er ruimte komt om echt stappen vooruit te zetten en problemen aan te pakken die al te lang bestaan.

Wat is je favoriete boek?

In navolging van Deep Democracy, lees ik nu Jam Cultures door Jitske Kramer. Ik laat mij door haar inspireren in het ontwikkelen van mijn dialoog met anderen, mijn kijk op inclusie en hoe ik mij kan inzetten voor het vergroten van begrip voor elkaar, verbinding en samenwerking met mensen uit allerlei culturen en allerlei achtergronden.
 
Donuteconomie door Kate Raworth vind ik ook een noemenswaardige klassieker. Ze heeft veel mensen, inclusief mijzelf aan het denken gezet met haar innovatief waarde-gestuurd economisch model.

Welk cultureel evenement heb je onlangs bezocht?

De Dutch Design Week zal ik niet overslaan. Ik vind het geweldig om in die week op onderzoek te gaan naar wat er is bedacht en gemaakt. Altijd ervaar ik mooie momenten van verbazing, inspiratie, ontmoeten en genieten. En goede ideeën voor mijzelf of voor mijn vakgebied onthoud ik en neem ik mee.

Na 22 jaar ervaring in de jeugdzorg weet ik wat er speelt in de stad en hoe belangrijk het is dat iedereen meetelt.

Marieke Onstenk-Peeters