Cyrille Gijbels-Janssen

Cyrille Gijbels-Janssen - Beeld: Raoul Hollants

Er staan de komende jaren grote, complexe vraagstukken op de agenda. Vraagstukken waarbij voor de gemeenteraad een belangrijke rol is weggelegd en waarbij innovaties een sleutelrol kunnen spelen. Vandaar dat dit voor mij het moment is om mij kandidaat te stellen als D66-raadslid.

  • 40 jaar
  • Eindhoven
  • Zij/haar

Mijn fascinatie voor innovatie en duurzaamheid heb ik gekregen tijdens mijn studie bouwkunde aan de TU Eindhoven. Innovatie: zaken op een vernieuwende, betere en effectievere manier aanpakken. Duurzaamheid is een breed begrip. Daarin schuilt voor mij de kracht: dat het zoveel aspecten kan verbinden. Zoals energietransitie en klimaatadaptatie, maar ook de sociale aspecten. In dat sociale aspect zit voor mij rechtvaardigheid als een andere belangrijke drijfveer. Dit maakt dat ik in brede zin geïnteresseerd ben in de vraagstukken waar raadsleden voor aan zet zijn.

Wat is je lievelingsplek in Eindhoven?

Het Evoluon; vreemd, verrassend en bijzonder, het daagt je uit er iets van te vinden. Hoewel het geen liefde op het eerste gezicht was, ben ik het gebouw enorm gaan waarderen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Duurzaamheid als kans voor een prettigere en gezondere leefomgeving.
Onderwijs en haar gebouwen als basis voor een gezonde en duurzame samenleving.
Met het realiseren van de basisbehoefte om te kunnen wonen een positieve en kwalitatieve bijdrage leveren aan zowel de bewoners als de omgeving.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De bereikbaarheid van basisbehoeften borgen, zoals warmte en wonen. Als daar een sterkere rol van de gemeente voor nodig is, dan gaan wij die uitdaging graag aan.
  • Meer kunst met een duidelijke boodschap. Kunst heeft de kracht om mensen aan het denken te zetten en te inspireren. Dit kan daarmee ook voor maatschappelijke opgaven een belangrijke rol spelen.
  • Schoolgebouwen benutten als veilige, leerzame en gezonde haven. Een goede basis voor kinderen is een goede basis voor de samenleving. Daarom begint een goede toekomst bij de school én het gebouw.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor mij samen werken aan een duurzame en prettige leefomgeving en samenleving met oog voor het collectieve belang en de individuele behoeften.

Wat is je favoriete boek?

Het boek Cradle-to-Cradle gaat over de duurzaamheidsfilosofie, waarbij de goede dingen doen centraal staat. Dit op zowel fysiek als sociaal vlak. #rechtvaardigheid

Welk cultureel evenement mogen we niet missen?

Bij het cultureel evenement Fakkeltocht Eindhoven trekken verschillende geloofsgemeenschappen en organisaties samen op om in verbinding het belang van vrijheid, solidariteit en respect uit te dragen. #verbinding

Duurzame energie en wonen kunnen we als kans benutten om de buurt een fijnere en gezondere plek te maken.

Cyrille Gijbels-Janssen