Bert van der Moer

Bert van der Moer - Beeld: .

Als u wilt dat Eindhoven, nu en in de toekomst, zich verder verbetert op de vele vlakken die uw stad de gewenste kwaliteiten geven, zodat u uw stad steeds meer als uw plek ervaart, stem dan D66, op mij Bert van der Moer.

  • 72 jaar
  • Eindhoven
  • Eindhoven
  • Hij/hem

Welke verbeteringen aan Eindhoven ziet u dat er nodig zijn? Deel dan uw ideeën, voorstellen of de eventuele klachten en problemen die u opmerkt met mij. Samen verbeterpunten ontdekken is een inspirerend begin van een creatief ontwikkelproject met een resultaat dat er toe doet.

Wat is je lievelingsplek in Eindhoven?

Het 18 Septemberplein: een zonnige plek om veel mensen te observeren en te ontmoeten.

Welke kansen zie jij voor Eindhoven?

  • De kans te worden ontwikkeld tot een plaats waar inwoners zich gelukkig voelen, er trots op zijn en waar velen graag verblijven, samenwerken en mooie memorabele momenten beleven.
  • De kans om een voorbeeldstad te zijn waar dankzij geoptimaliseerde democratie in veel gelederen eerlijkheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en zorgzaamheid gemeengoed is.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • EERLIJK DELEN: de maatschappelijke opgave om de sociale kwaliteit waarin inwoners deelnemen aan gemeenschappen te verhogen en daarmee hun welzijn verbeteren. Het delen van de waarde van regio Eindhoven met minderbedeelden en welgestelden om zo welvaart meer in balans te brengen.
  • VERTROUWD VEILIG: Eindhoven stedelijk zo inrichten en inwoners zo motiveren en coachen, dat men onze stad echt als thuis ervaart. Waar samenleven, elkaar helpen en je vrij voelen waardevolle kenmerken vormen.
  • WELZIJN GELUK: bevorderen door stimuleren en faciliteren van een “cultuur van interactie”. Zoals samen kunst en design actief bedrijven, met als gevolg creëren van aantrekkelijkheid en een gevoel van trots.

Wat betekent D66 voor jou?

Een politieke kracht en energie die het mogelijk maakt om ideeën voor relevante verbeteringen aan de stad te realiseren, waarbij alle inwoners zich betrokken weten.

Wat is je favoriete boek?

GRIMM sprookjesboek, geïllustreerd door Anton Pieck.
Fascinerende fantasieën met een kern van leerzame morele waarden.
Fijn voorlezen, heerlijk herlezen en me verwonderen over verfijnde verbeeldingen.

Welke culturele evenementen heb je onlangs bezocht?

GLOW Eindhoven: visueel verrast worden en onze stad beleven als werkelijke lichtstad.
Dutch Design Week: geïnformeerd worden over actuele ontwerpvelden en geïnspireerd raken door bijzondere perspectieven en designvisies.