Fractievergadering

Wilt u meedenken met de fractie?

Voorbereiding
Provinciale Staten

Na de steunfractievergaderingen en de opvolgende commissievergaderingen bereidt de fractie zich tijdens de fractievergadering nader voor op de Provinciale Statenvergadering.

De input vanuit de steunfractie-overleggen wordt hierin meegenomen.
U kunt ook altijd mailen met [email protected]