Toegang tot zorg voor Diemenaren in armoede

D66 Diemen en Ons Diemen hebben door middel van een motie toezeggingen van het college gekregen die ervoor zorgen dat Diemenaren met weinig geld betere toegang hebben tot zorg, zoals een traplift of hulp in de huishouding.

Kunst zorg

Kunstwerk Wachten voor verpleeghuis De Diem, ontworpen door Gina Miltenburg (1997) Beeld: Marc Lammerts

Wat is er aan de hand?

De gemeente is verantwoordelijk voor alle zorg die binnen de WMO valt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het instaleren van een traplift of het zorgen voor hulp in de huishouding voor mensen die dit niet meer zelf kunnen doen.

Er bestaat een eigen bijdrage voor deze WMO-zorg van € 20,60 per maand. Dat is voor de meeste mensen geen probleem, maar voor een klein deel van onze inwoners kan dit een reden zijn om geen zorg aan te vragen. Zorgmijding kan ertoe leiden dat inwoners nog verder in de problemen komen.

De motie

D66 Diemen en Ons Diemen hadden samen een motie voorbereid die stelde dat mensen die de eigen bijdragen niet konden betalen daarvan vrijgesteld moesten worden. En dat dit duidelijk op de website moest worden aangekondigd.

De toezeggingen

Wethouder Sikkes-van den Berg heeft naar aanleiding van deze motie twee toezeggingen gedaan:

  • Bij constatering vooraf (op moment van aanvraag) van dreigende problematische schulden wordt de mogelijkheid van “vrijstelling” eigen bijdrage ingezet, naast de verwijzing naar de schuldhulpverlening;
  • De communicatie op de website zal worden verbeterd, de mogelijkheid van bijzondere bijstand bij eigen bijdragen zal worden genoemd. Uiterlijk vóór het zomerreces. Wethouder Everhardt kijkt naar de prioritering.

Met deze twee toezeggingen is het doel van de motie gehaald. Ook inwoners van Diemen met weinig geld hebben nu toegang tot zorg. Daarom is de motie ingetrokken.