D66 presenteert verkiezingsprogramma en nieuwe website

Op 5 februari heeft D66 Diemen het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Ook is de geheel vernieuwde website gelanceerd.

Beeld: Mieke Lammertink

Presentatie

De presentatie vond plaats in de Omval. D66 Diemen presenteerde het programma aan een brede vertegenwoordiging vanuit Diemen. Aanwezig waren de Ouderenbond, Stichting Welzijn Diemen, de WMO-raad, Pink Diemen, de Sportraad en vertegenwoordigers uit het culturele veld.

Verkiezingsprogramma

D66 Diemen heeft voor de komende vier jaar vier speerpunten:

Kansengelijkheid vergroten
D66 staat voor een open, vrije samenleving met gelijke kansen voor iedereen. In het bijzonder in het onderwijs. Ongeacht culturele achtergrond, geloof, leeftijd en gender. De praktijk leert echter dat het streven naar inclusiviteit en kansengelijkheid nooit een gelopen race is. We moeten het met elkaar organiseren. Door ruimte te geven, te verbinden op wat we samen delen en rekening te houden met onze verschillen

Meer woningen voor Diemenaren
We willen meer woningen voor onze inwoners. Diemen heeft mede dankzij D66 in het college veel bereikt op het gebied van woningbouw, zoals de nieuwe woonwijken Holland Park en Plantage de Sniep. Toch is er ook in onze gemeente een nijpend tekort aan woningen. Vandaar dat er bijgebouwd moet worden. D66 zet in op middeldure huurwoningen en sociale woningbouw. We bouwen vooral in Holland Park en zonder het groene buitengebied aan te tasten.

Nu in actie voor het klimaat
D66 is een groene partij en wil nu in actie komen voor het klimaat. De klimaatcrisis stelt ons voor grote uitdagingen en vraagt om verandering. We willen hard aan de slag met de energietransitie, de circulaire economie en het aanpassen van onze leefomgeving. Diemen en de wereld leefbaar houden begint nu.

Ruimte voor lokale kracht
D66 wil dat Diemen een plaats is waar inwoners elkaar ontmoeten, betrokken zijn en prettig samenleven. Een plek waar je je thuis voelt. Dat wordt mogelijk gemaakt door het rijke dorpsleven in Diemen. Dat zijn niet alleen de buurthuizen, Theater de Omval en de vele sportverenigingen. Maar ook het culturele aanbod en de verschillende evenementen die Diemen verlevendigen. D66 heeft zich altijd sterk gemaakt voor voldoende geld om dit alles mogelijk te maken. De komende jaren blijven we ons hiervoor inzetten. Dat maakt D66 de meest lokale politieke partij in Diemen.

Nieuwe website

D66 Diemen lanceert het programma op de geheel vernieuwde website: d66.nl/Diemen. Hierop staat het verkiezingsprogramma, informatie over alle kandidaten en een analyse van de verschillen tussen D66 en de andere partijen.