De leden van D66 Diemen stemmen in met het verkiezingsprogramma

Op 19 januari hebben de leden van D66 Diemen ingestemd met het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Verkiezingsprogramma

De leden waren bijeengekomen in een ledenvergadering (AAV). Zij hebben ingestemd met de tekst. Verder is de programmacommissie gemachtigd om een paar laatste tekstuele wijzigingen aan te brengen en het programma op te maken. Op 5 februari wordt het programma gepresenteerd aan Diemen.

Hier kan je de volledige tekst vinden.

Programmacommissie

Het verkiezingsprogramma is geschreven door de programmacommissie. De commissie heeft hiervoor advies gevraagd aan alle Diemenaren. Via het Diemernieuws is er een brede uitnodiging uitgegaan om input te leveren. Veel Diemenaren hebben hierop gereageerd.

  • Francus Simonetti
  • Frits Bloemink
  • Herman Berkhout
  • Jeroen Klaasse
  • Onitcha Ramautarsing
  • Rick Poelwijk
  • Sarie Muijs
  • Tim Ruting