D66 Diemen steunt nieuwe regels over wonen

De Diemense regels over wonen liggen vastgelegd in de Huisvestingsverordening. Omdat de huidige Huisvestingsverordening per 1 januari 2021 wettelijk afloopt, moet de gemeenteraad die opnieuw bekrachtigen. Ook worden er verschillende nieuwe regels in de verordening opgenomen. Het college van B&W heeft daartoe een voorstel gedaan. Om tot dit voorstel te komen heeft het College inwoners, het HuurderPlatform Diemen en de woningcorporaties om advies gevraagd en deze inbreng meegenomen in het voorstel. Op 3 december werd de verordening met de gemeenteraad besproken.

Nieuwe regels

Een groot probleem is de woningnood, die landelijk, regionaal en dus ook in Diemen om oplossingen vraagt. Eén oplossing is bouwen: daar is en wordt in Diemen al hard aan gewerkt, bijvoorbeeld op De Sniep en in Holland Park. Maar dat is nog niet voldoende. We moeten er ook voor zorgen dat woningen daadwerkelijk gebruikt worden voor wonen en dat beschikbare woningen ook bij de juiste personen en gezinnen terechtkomen. Hier gaat de nieuwe Huisvestingsverordening bij helpen, en daar staat D66 Diemen volledig achter.

Dat betekent bijvoorbeeld dat we niet langer toestaan om woonruimte structureel voor tijdelijke bewoning aan te bieden. Ook het verkameren van woningen is na vaststelling van de nieuwe verordening niet meer toegestaan. Bovendien wordt het samenvoegen van woningen slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Hospitaverhuur, ofwel het verhuren van een deel van een woning aan één persoon, blijft wel toegestaan. Voor andere vormen, zoals bijvoorbeeld Bed & Breakfasts of woningdelen, is een vergunning nodig.

Aandacht voor specifieke groepen

D66 Diemen is ook zeer tevreden met de speciale mogelijkheden die leerkrachten van Diemense scholen krijgen om in Diemen een passende woning te vinden. Wij vinden het van groot belang dat onze scholen voldoende gekwalificeerde leerkrachten hebben en daar gaat deze aanpassing een bijdrage aan leveren.

De Huisvestingsverordening reguleert verder passende toewijzing van woningen aan de verschillende doelgroepen. Woningen voor studenten, sociale en middeldure huur (voor verschillende inkomens), woningen voor 65+’ers (gelijkvloerse woningen), enzovoorts.

Al met al een goed voorstel waar D66 tevreden over is. Op 17 december wordt in de besluitvormende gemeenteraadvergadering over het voorstel gestemd.