Motie Spreidingswet

Op 21 december heeft D66 samen met GroenLinks en de PvdA een motie ingediend die het college oproept om de landelijke politiek te laten weten dat Diemen achter de Spreidingswet staat, omdat we vinden dat vluchtelingen in Nederland fatsoenlijk opgevangen moeten worden. D66 laat niemand vallen!

De motie

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

We stellen vast dat:

 • De asielopvang in Nederland al lange tijd niet goed geregeld is;
 • Er te weinig reguliere opvanglocaties zijn. Dit zorgt voor mensonwaardige situaties en dure oplossingen: een plek in de noodopvang is twee keer zo duur als een plek in de reguliere asielopvang;
 • Er na jaren van wankelend beleid van de Rijksoverheid – bijvoorbeeld het sluiten van opvanglocaties van het COA als de instroom van asielzoekers afnam – er een crisis is ontstaan die voorkomen had kunnen worden;
 • Er eindelijk een wetsvoorstel is dat de opvang en verdeling van asielzoekers over het land goed moet regelen, te weten de Spreidingswet;
 • De Spreidingswet is aangenomen door de Tweede Kamer, maar stemming in de Eerste Kamer nog plaats moet vinden;
 • De Spreidingswet na de verkiezingen zeer ter discussie is komen te staan en het de vraag is of de wet door de Eerste Kamer aangenomen zal worden.

We hebben nagedacht over en houden rekening met:

 • Dat het veiligheidsberaad van burgemeesters positief is over en aandringt op het invoeren van de Spreidingswet;
 • Dat gemeenten na jaren van schommelend beleid toe zijn aan duidelijk beleid over asielopvang. De Spreidingswet regelt dit;
 • Dat het belangrijk is om de lasten m.b.t. asielopvang eerlijk te verdelen en we dit niet alleen kunnen afschuiven op Ter Apel, Budel en enkele andere dorpen of steden met AZC’s.

We spreken uit dat:

 • Het noodzakelijk is dat de Spreidingswet er komt, zodat de opvang van asielzoekers humaan en blijvend goed geregeld wordt en gemeenten zoals Westerwolde (waar Ter Apel ligt) ontlast worden.

We vragen het college om

 • Dit standpunt van de gemeenteraad van Diemen over te brengen aan de VNG, de provincie, het demissionaire kabinet, de Eerste- en Tweede Kamer en aan de onderhandelende partijen via informateur Plasterk.

Uitkomst

De motie is met de stemmen voor van de fracties PvdA, GL, D66 en het lid Moors aangenomen.