Mensenrechten zijn nooit “af”

Op 26 oktober dienden D66 en GroenLinks een motie in om op 10 december, de dag voor de mensenrechten, de mensenrechtenvlag te hijsen in Diemen en hier op scholen extra aandacht aan te besteden. De motie werd door het college overgenomen.

Regenboogletters

Mensenrechten bestaan zolang wij ons daar actief achter scharen en actief voor inzetten.

Rick Poelwijk, Fractievoorzitter D66 Diemen

De bijdrage van Rick Poelwijk:

“Voorzitter, ik denk dat we het vandaag hebben over een belangrijke motie. Het is natuurlijk een motie met een hoge symbolische waarde, het hijsen van de mensenrechtenvlag is vooral een symbolisch gebaar. Puur met het hijsen van deze vlag gaan we armoede en honger in de wereld niet oplossen. Maar het is denk ik wel een belangrijk symbool. Want menen rechten zijn niet als natuurwetten, het is niet zo dat ze er altijd zijn geweest of per definitie altijd zullen zijn. Mensenrechten bestaan zolang wij ons daar actief achter scharen en actief voor inzetten. Dat betekent je uitspreken tegen homovrije zones in Polen. Dat betekent je verzetten tegen de afbraak van de sociale advocatuur in Nederland, zodat iederéén toegang heeft tot een volledig proces. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat wij als gemeente zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie van onze inwoners. Die dingen pakken we niet meteen aan met het hijsen van die vlag, maar dat is wel wat het voor ons symboliseert.

Voorzitter, mensenrechten staan in tal van verdragen en wetten beschreven. Maar de wet is nog niet meteen de realiteit. Mensenrechten bestaan slechts voor zover wij daar allemaal waarde aan hechten en invulling aan geven. 10 december, de dag voor de mensenrechten, vinden wij een mooie dag om deze waarde te herbevestigen. Daarom hebben wij deze motie mede ingediend, en zullen we vol overtuiging vóór stemmen.”

Lees hier de motie: Motie mensenrechtenvlag