Debat over energietoeslag

Tijdens de raad van 13 oktober vond er een stevig debat plaats over welke maatregelen Diemen moet nemen om energiearmoede tegen te gaan. D66 wil ruimhartig beleid, maar wil er ook voor zorgen dat Diemen dat kan betalen.

Energiecrisis

De energiecrisis en de inflatie zorgen ervoor dat steeds meer Diemenaren moeite hebben met rondkomen. D66 wil – net als de gehele gemeenteraad van Diemen – onze inwoners steunen in deze moeilijke tijd.

Wat doet het college?

Het college doet nu al heel veel. Zo krijgen in Diemen meer mensen de energietoeslag dan in de meeste andere gemeenten. In 80% van Nederland krijgen mensen tot 120% van het sociaal minimum de toeslag. In Diemen hebben mensen tot 130% recht op de energietoeslag van €1300. Daarnaast communiceert de gemeente heel actief, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen. En de deur staat open voor iedereen. Ook met mensen die niet aan de voorwaarden voldoen voor de toeslag wordt er gekeken wat er dan wél mogelijk is.

Het college kijkt ook naar waar de steun kan worden verbreed. Zo wordt er onderzocht of het zou helpen om de energietoeslag ook toe te kennen aan mensen tot 140% van het sociaal minimum.

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen van het kabinet, zoals de verhoging van het minimumloon en de uitkeringen, het prijsplafond voor de energierekening en het verlagen van de belastingen.

Al deze regelingen samen zorgen ervoor dat Diemenaren goed worden ondersteund in deze moeilijke periode.

Waar ging het
debat over?

De oppositie had een amendement ingediend met twee ideeën. Allereerst om de individuele inkomenstoeslag automatisch toe te kennen. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langer dan 3 jaar in de bijstand zitten. Het automatisch toekennen van dit soort regelingen is een grote wens van D66. Als je ergens recht op hebt moet je dat krijgen. Als je dat alleen krijgt als je een ingewikkeld formulier invult, zullen de mensen die het het hardste nodig hebben het het minste krijgen. Het college heeft beloofd dit te doen als het ook mag van de wet. Dat gaan ze nu snel uitzoeken.

Het tweede idee van de oppositie was om nu al te besluiten om de energietoeslag toe te kennen aan iedereen tot 150% van het sociaal minimum, zonder eerst te kijken wat dat zou kosten en of dat geld dan wel terecht zou komen bij mensen die het het hardste nodig hebben. D66 was hier tegen. We doen gelukkig al veel om de inwoners van Diemen te ondersteunen. Maar we vinden het niet slim om zo een grote beslissing te nemen zonder enig idee van wat de kosten zijn. We weten niet wat de toekomst ons brengt, en er moet ook nog geld zijn om Diemenaren over een jaar te ondersteunen.

Wat heeft de
raad besloten?

De raad heeft besloten om niet in te stemmen met het amendement. Hierdoor zorgen we ervoor dat inwoners goed worden ondersteund, maar letten we er ook op dat we het geld van Diemen goed besteden. Het college heeft beloofd om voor half november uitgezocht te hebben of het mogelijk is om de individuele inkomenstoeslag automatisch toe te kennen en wat de kosten én opbrengsten voor Diemenaren zouden zijn als we de energietoeslag aan een grotere groep toekennen.

Er is ook door de hele raad ingestemd met een motie van de PvdA om de communicatie over de energietoeslag en andere regelingen te verbeteren door op bijeenkomsten in Diemen te vertellen wat er allemaal mogelijk was. D66 vond dit een heel goed idee. We hebben daarom niet alleen vóór gestemd, maar deze motie ook mede ondertekend.

Hoe nu verder?

Voor nu wachten we het onderzoek van het college af dat half november verschijnt. We blijven de situatie in Diemen goed in de gaten houden. Mocht het in de toekomst toch nodig blijken om de regelingen verder op te rekken, dan zullen we niet aarzelen.