Gelijke kansen?

Iedere week schrijft een raadslid een column in het DiemerNieuws. Afgelopen week was Onitcha aan de beurt. Zij schreef over ‘Gelijke kansen?

Beeld: DiemerNieuws

De column

Gelijke kansen voor alle kinderen, dat klinkt goed, of niet? Het klinkt vanzelfsprekend, maar helaas is dat voor te veel kinderen nog steeds niet het geval. Ook in Diemen niet.

Vóór gelijke kansen voor alle kinderen in Diemen

Onitcha Ramautarsing

De afgelopen jaren bereikte mij verhalen over onderadvisering (dat is dat het schooladvies lager is dan het passende doorstroomadvies) op scholen in Diemen. Persoonlijke ervaringen van ouders en kinderen die mij zorgen baren. Het advies in groep 8 kan namelijk bepalend zijn voor de rest van het leven van een kind. Een kind dat niet op het juiste niveau doorstroomt, loopt vaak studievertraging op of raakt gedemotiveerd. Erger nog, dit kind gelooft vaak het verhaal dat dit lagere advies ze vertelt. De landelijke cijfers laten ons tegelijkertijd zien dat onderadvisering het meest voorkomt bij kinderen van kleur, meisjes en/of kinderen die in armoede leven. Kortom, kinderen die alle kansen goed kunnen gebruiken.

In Diemen willen gemeenteraad, wethouders en ambtenaren serieus werk maken van gelijke kansen. Daarom heb ik mij samen met mijn fractie ingezet voor een bijscholingsprogramma waarbij leraren leren omgaan met hun eigen bewuste en onbewuste vooroordelen. Want de leraar die ieder kind kan zien met al diens talenten en uitdagingen, die leraar geeft goed les en een passend advies. Het bijscholingsprogramma wordt op dit moment door de gemeente voorbereid en ik wil bij deze nu al elke leraar in Diemen oproepen: Meld je aan zodra het kan! Ook als je denkt dat het niet nodig is. Aan mijn collega-ouders wil ik vragen om deze oproep te steunen. Bij de directies en via de MR, vóór gelijke kansen voor alle kinderen in Diemen.

Ik wil nu al elke leraar in Diemen oproepen: Meld je aan zodra het kan!

Onitcha Ramautarsing