Coalitie gevormd

Op donderdag 19 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het coalitieakkoord ‘Diemen met elkaar en voor elkaar’ dat D66, GroenLinks, Ons Diemen en de PvdA samen hebben opgesteld.

Beeld: Gemeente Diemen

Groen, open, inclusief en sociaal

D66 is heel blij met dit akkoord. We hebben ons tijdens de verkiezingen hard gemaakt voor kansengelijkheid, meer woningen, het klimaat en de lokale kracht van Diemen. Met dit akkoord kunnen we al deze beloftes nakomen. Zo zijn we bijzonder blij met de afspraak om meer betaalbare woningen te bouwen (sociaal en middelduur) en de wens van de coalitie om de kansengelijkheid in Diemen te vergroten, o.a. door het opkopen van schulden van Diemenaren die in de problemen zijn gekomen en het automatisch toekennen van armoederegelingen als we weten dat mensen daar recht op hebben. En daarnaast zijn we enthousiast over de maatregelen die we in Diemen gaan nemen voor het klimaat en dat de voorzieningen in Diemen voor sport, cultuur en verenigingen in stand blijven.

Goede samenwerking

We kijken uit naar een fijne samenwerking met de andere coalitiepartijen. De onderhandelingen hebben laten zien dat we op veel punten hetzelfde tegen de kansen en problemen van Diemen aankijken. En dat als we daar over van mening verschillen, dat we er dan goed uit kunnen komen.

Nieuwe wethouders en raadsleden

Nu de onderhandelingen zijn afgerond is er ook een nieuw college aangetreden. De vier nieuwe wethouders zijn:

  • Jeroen Klaasse (D66)
  • Matthijs Sikkes-van den Berg (GroenLinks)
  • Hans Prins (Ons Diemen)
  • Marian Everhardt (PvdA)

Omdat Jeroen nu weer wethouder is geworden zit hij niet meer in de raad. Zijn plek als raadslid wordt overgenomen door Herman Berkhout. Nu is ons team compleet en gaan we aan de slag met het coalitieakkoord!