Persoonlijk betoog tegen xenofobie

Onitcha Ramautarsing heeft op de informatieve raadsvergadering in mei een gloedvol en persoonlijk betoog gehouden tegen antisemitisme, racisme, uitsluiting en xenofobie. In twee minuten gaf zij de visie van D66 Diemen op inclusie en diversiteit heel duidelijk weer.

Het fragment

Je kunt het fragment eenvoudig terugluisteren:

Aandacht voor ons Holocaustverleden is altijd goed. Aandacht is immers het beste medicijn tegen vergeten en niet weten.

Onitcha Ramautarsing

Het debat

Het debat ging over een voorstel tegen antisemitisme en voor meer aandacht ons Holocaustverleden van de Partij van de Ouderen en de Onafhankelijke Partij Diemen: ‘Tegen het vergeten-Tegen het niet weten‘. De gehele raad stond unaniem achter dit doel.

Het debat focuste op de vraag of de voorgestelde maatregelen uit het voorstel de beste maatregelen waren om antisemitisme tegen te gaan. Alle andere partijen, inclusief D66 Diemen, wilden dat de wethouder eerst advies zou vragen aan de De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, om ervoor te zorgen dat we de juiste dingen doen. Dat had de wethouder ook al toegezegd. Onitcha riep het college op om het bestaande beleid ‘Diemen Divers en Inclusief’ aan te passen tot een breed plan dat alle vormen van xenofobie tegengaat: tegen antisemitisme, tegen racisme, homo- en transfobie, en voor inclusie.

Op deze pagina kan je het hele debat terugluisteren (vanaf 57:43).

Haat en discriminatie van homo’s, lesbiennes, moslims, joden, zwarte mensen, transpersonen, mensen met een beperking en van alle andere groepen die gezien worden als ‘de ander’ [is] allemaal dezelfde uitsluiting

Onitcha Ramautarsing

Hoe ging het verder?

Het inclusiebeleid van Diemen was in 2023 al aan herijking toe. Alle partijen waren het eens dat antisemitismebestrijding en holocausteducatie hier een plek in moet krijgen.

Tijdens de raadsbehandeling van het initiatiefvoorstel hebben de initiatiefnemers, de Ouderenpartij Diemen en de Onafhankelijke Partij Diemen, het voorstel ingetrokken, waardoor er niet meer over gestemd werd. D66 Diemen had samen met Ons Diemen en amendement voorbereid om het voorstel te verbeteren met als kern dat antisemitismebestrijding en holocausteducatie een plek moest krijgen in het beleid ‘Diemen Divers en Inclusief’. Door het intrekken van het voorstel is ook dit amendement niet in stemming gebracht. De raad wordt de komende periode intensief betrokken bij de vernieuwing van het beleid. De eerste afspraak staat al. Onze fractie zal zich daar blijven inzetten voor een inclusieve samenleving. Dat betekent het tegengaan van xenofobie in het algemeen, en antisemitisme in het bijzonder. Dat doen we met de gehele raad, het college en de inwoners. Want zoals Onitcha al zei: het gaat niet vanzelf, we moeten er samen hard aan werken.

Door niet over, maar met de verschillende groepen te spreken, een belangrijke kernwaarde voor succesvol inclusiebeleid.

Onitcha Ramautarsing