Algemene Beschouwingen Begroting 2021

Op 29 oktober 2020 vonden in Diemen de Algemene Beschouwingen plaats. Lees hier het betoog van Kai de Haan:

Inleiding

“Voorzitter,

Een jaar geleden sloot ik mijn voordracht van de algemene beschouwingen af met de volgende woorden: ‘Als gemeenteraad hebben we de verantwoordelijkheid om op voorziene veranderingen vooruit te lopen, deze op een goede en verstandige manier in onze gemeente te laten doorwerken en alle inwoners hier zo respectvol mogelijk in mee te nemen. Een zware verantwoordelijkheid die D66 graag samen met iedereen hier oppakt’. Inmiddels hebben we daar de taak bij gekregen om op onvoorziene veranderingen vooruit te lopen: Wat nog niet zo eenvoudig is als het klinkt.

Want we leven in een periode vol onzekerheden, die naar verwachting voor 2021 nog niet verdwenen zullen zijn. Onzekerheden over onze gezondheid, over onze vrijheid en voor steeds meer mensen ook de onzekerheid of ze na de crisis nog wel een onderneming of baan hebben. Onzekerheid over hoe de samenleving eruit ziet na de crisis en de vraag of sociale contacten ooit weer zullen worden zoals ze een jaar geleden nog als vanzelfsprekend waren.

Goede voorzieningen

Ondanks deze onzekerheden zullen we als gemeenteraad nog steeds op veranderingen die we wel kunnen voorzien vooruit moeten lopen en wat D66 betreft biedt de voorliggende begroting daarvoor een goede basis. Zo zien we dat het inwonersaantal van Diemen de komende jaren nog toe zal nemen en is het nog steeds van groot belang om de voorzieningen daarin mee te laten groeien. We moeten blijven werken aan gelijke kansen voor iedereen, ongeacht inkomen, leeftijd, afkomst, geslacht of geaardheid. Door goed onderwijs, niet alleen voor de jonge kinderen in Diemen maar ook voor nieuwkomers die graag snel mee willen doen en, hopelijk op korte termijn, voor middelbare scholieren. Maar kansengelijkheid gaat verder dan onderwijs.

Kansengelijkheid

Kansengelijkheid betekent ook dat we een vangnet blijven bieden voor onze inwoners die in financieel zwaar weer verkeren. Het betekent dat we ons hard maken voor goede zorg voor Diemenaren die dat nodig hebben. Het betekent ook dat we zo hard mogelijk werken om zo veel mogelijk mensen een betaalbare woning te bieden. Want we zien dat er een onverminderd tekort is aan betaalbare woningen in de regio, waardoor we nog steeds moeten doen wat we kunnen om bij te dragen aan het terugdringen van dat tekort. Terwijl we tegelijkertijd beperkt worden in de beschikbare bouwruimte en gedwongen worden tot lastige keuzes, meer dan eens met heftige reacties van omwonenden tot gevolg.

Keuzes maken met burgers

Misschien nog wel de meest lastige voorziene omstandigheid om op in te spelen is de steeds groter wordende behoefte tot participatie vanuit inwoners en ondernemers. Een behoefte waar we als gemeenteraad graag in voorzien, maar het blijft erg ingewikkeld om participatie in de praktijk op een goede manier vorm te geven.

Wij hebben als gemeenteraad de moeilijke taak om botsende belangen tegen elkaar af te wegen, en daarom is het juist zo belangrijk dat al die belangen op tafel liggen. We moeten mensen laten meedenken en laten meepraten, zorgen dat hun stem gehoord wordt. Vervolgens moeten wij de afweging maken, individuele belangen tegen het algemene belang En als een besluit op weerstand stuit, moeten we durven staan voor dat besluit: ook als wij anders besluiten, betekent dat niet direct dat bezwaren niet gehoord zijn. Het zal de komende jaren een flinke zoektocht blijven om te komen tot vormen van participatie die wel tot tevredenheid van alle partijen leiden, als dergelijke vormen überhaupt blijken te bestaan.

Vertrouwen en verbinden

Al met al wordt er veel gevraagd van raadsleden, want zoals ik al aangaf wordt inmiddels ook steeds meer verwacht dat we vooruitlopen op omstandigheden die we zelf ook niet kunnen voorzien. Terwijl we voor de coronacrisis aan de voorziene veranderingen al onze handen meer dan vol hadden.

Hoe we hier inhoudelijk mee omgaan zullen we de komende jaren van geval tot geval uitgebreid moeten bespreken. Maar in zijn algemeenheid is het tegenover de samenleving vooral van groot belang dat we als gemeente zoveel mogelijk vertrouwen opwekken en zelf het goede voorbeeld blijven geven. Dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dat we maatschappelijk draagvlak voor ingewikkelde keuzes creëren door mensen waar mogelijk mee te blijven nemen in de dilemma’s die op ons bordje liggen. Door transparant te blijven over de besluitvormingsprocessen die we volgen en alle beperkingen waar we als politici nou eenmaal ook aan gebonden zijn. Door zo nadrukkelijk mogelijk uit te blijven dragen welke belangen we tegen elkaar af hebben moeten wegen, om uiteindelijk uit te komen bij een besluit die in het grotere plaatje tot het meest wenselijke – of minst onwenselijke – resultaat leidt.

Maar ook door vooral met elkaar en de samenleving in verbinding te blijven, wat met de huidige maatschappelijke norm kort samen te vatten als ‘blijf thuis’ nog niet zo eenvoudig is als we gewend zijn. Door aandacht voor elkaar te houden en te beseffen dat het leven met alle onzekerheden voor iedereen momenteel zwaar is en voor sommigen nog net even wat zwaarder dan voor anderen. Dat iedereen op een eigen manier met deze onzekerheden omgaat. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Nieuwe fractievoorzitter

Voorzitter,

Als gemeenteraad hebben we de verantwoordelijkheid om op voorziene veranderingen vooruit te lopen, deze op een goede en verstandige manier in onze gemeente te laten doorwerken en alle inwoners hier zo respectvol mogelijk in mee te nemen. Inmiddels hebben we daar de taak bij gekregen om op onvoorziene veranderingen vooruit te lopen. Een zware verantwoordelijkheid die D66 graag samen met iedereen hier oppakt. Maar vanaf 9 november niet meer onder mijn leiding.

In 2010 begon ik vol energie als jongste lid van deze gemeenteraad en sindsdien heb ik veel meegemaakt, veel geleerd. Veel mooie, maar vooral ook veel ingewikkelde momenten met jullie mogen delen. En het is mijn voornemen om dit tot aan de verkiezingen in 2022 ook te blijven doen. Maar de afgelopen tien jaar zijn me niet in de koude kleren gaan zitten en inmiddels haal ik veel energie die ik in de politieke werkzaamheden stop er simpelweg niet meer uit. Dat maakt het tijd om een stapje terug te doen en ruimte te bieden aan een volgende generatie.

D66 is vereerd nog steeds het jongste lid van de gemeenteraad in ons midden te hebben, namelijk de heer Rick Poelwijk. Rick heeft eerst enkele jaren plaatsgenomen in de jongerenraad en sinds 2018 ook in deze gemeenteraad bewezen dat hij veel talent heeft voor het debat, dat hij een goed gevoel heeft voor politieke verhoudingen. Dat hij nieuwe – positieve – energie kan bieden aan de D66 fractie, maar ook de gemeenteraad als geheel.

Vanaf 9 november zal D66 in Diemen zich met vernieuwde energie in blijven zetten voor onze samenleving onder leiding van fractievoorzitter Rick Poelwijk. En zullen we blijven knokken voor de idealen die in het DNA van onze politieke partij zitten: laat iedereen vrij, maar niemand vallen.”