38 sociale woningen in Buitenlust

In september heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van extra sociale woningbouw in de wijk Buitenlust in Diemen. Vanwege het schrijnende tekort aan betaalbare woningen is D66 erg blij met de komst van deze 38 extra woningen.

Beeld: Gemeente Diemen

De afweging

D66 Diemen is niet blind voor de nadelen van bouwen in een bestaande wijk. Het is voor de huidige bewoners erg vervelend dat de extra woningen leiden tot minder zon, bouwoverlast en een verminderd uitzicht. En daarnaast betekent bouwen ook altijd dat er groen verloren gaat. Er is uitgebreid onderzocht hoe groot deze nadelen zijn voor de wijk. Volgens de experts zijn de gevolgen acceptabel voor de wijk.

Daar staat tegenover dat 38 woningen ervoor zorgen dat 38 huishoudens een volgende stap in hun leven kunnen nemen. Een jong stel dat kan gaan samenwonen, een ouder echtpaar dat kan doorstromen naar een kleinere passende woning in de buurt. Het schrijnende tekort aan betaalbare woningen in en rondom Diemen maakt dit nu voor veel mensen onmogelijk.

Daarom heeft D66 besloten om voor de bouw van deze woningen te stemmen. Met de coalitie (D66, GL, PvdA en Ons Diemen) en de Ouderenpartij stemde de gemeenteraad met grote meerderheid voor.

Niet alle partijen in de raad waren voor. De VVD en de Onafhankelijke partij stemde tegen. Voornamelijk omdat zij vinden dat er in bestaande wijken niet gebouwd mag worden en dat 38 woningen het woningtekort niet zullen oplossen. Maar voor de mensen die hier gaan wonen maakt het natuurlijk een heel groot verschil!

Hoe nu verder?

Nu het bestemmingsplan definitief is vastgesteld kan woningcorporatie Rochdale een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van de sociale huurwoningen indienen, waarna er gestart kan worden met de bouw. Tegelijkertijd worden de bewoners van Buitenlust betrokken bij de herinrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw. Het is voor de bewoners belangrijk dat er in de hele wijk genoeg groen en speelplaatsen komen.