Zorg en Welzijn

Het landelijk tekort aan zorg is ook in gemeente Den Helder merkbaar.

Het is van belang dat de gemeente zich inzet voor een preventieve aanpak om grote problemen te voorkomen. Hierbij is o.a. de eenzaamheid onder ouderen en jongeren een aandachtspunt. Door een preventieve aanpak kan de doorverwijzing naar jeugdzorg worden verminderd. Dit laat overigens onverlet dat extra inzet nodig is om de achterstand in de jeugdzorg weg te werken. 

Betere zorg en welzijn

D66 Den Helder zet in op betere zorg en welzijn door:

 • Meer speelgelegenheid voor jongeren te creëren in wijken en  parken. Bijvoorbeeld door Park Quelderduin op te waarderen tot een lokale sporthub en ontmoetingsplek.
   
 • Meer plekken te creëren waar jongeren en ouderen elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten – in het besef dat ontmoeting kans biedt om eenzaamheid te verminderen en mentale gezondheid te verbeteren.
   
 • Prioriteit te geven aan het wegwerken van de achterstanden in de jeugdzorg en het bieden van  ambulante behandelingen.
   
 • Intensiveren van voorlichting over mantelzorg en ondersteuning van mantelzorgers.
   
 • Actieve verwijzing naar sociaal raadslieden van mensen die in de knel raken.
   
 • Permanent alert te zijn op het functioneren van  de WMO en de mogelijkheden om dit lokale loket te verbeteren.
 • Niet alle service te digitaliseren. Het gaat om mensen en het moet dus mogelijk blijven om met vragen of hulpbehoefte naar een fysiek loket te gaan.