Wonen in Den Helder

De krapte op de woningmarkt in de gemeente Den Helder maakt het noodzakelijk om zo snel mogelijk duurzame woningen te realiseren. Het is niet alleen belangrijk dat er gebouwd wordt, maar vooral dat er woningen komen waar vraag naar is, zodat er voor iedereen een plek is in Den Helder om te wonen. 

Wonen verbeteren

D66 Den Helder zet zich in om ‘wonen‘ te verbeter door:

 • 2.000 woningen te realiseren tussen 2022 en 2030. Dit willen we o.a. bereiken door de gemeente Den Helder aantrekkelijk te maken voor nieuwe partijen om bouwprojecten te starten.
 • Doorstroming naar een meer passende woning aantrekkelijk te maken en te stimuleren, zodat er een gezonde woningmarkt kan ontstaan waarin voor iedereen een woning op maat beschikbaar is.
   
 • Woningbeleid te formuleren waarin o.m. bouwlocaties helder in beeld zijn. De gemeente moet daarin de regie hebben en keuzes maken die bewoners en betrokken partijen duidelijkheid geven.
   
 • Besluitvorming te versnellen en te zorgen voor tijdige aanleg van noodzakelijke infrastructuur zodat bouwlocaties ook daadwerkelijk snel benut kunnen worden.
   
 • Ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven op het gebied van bouwen en wonen. Leegstaande gebouwen kunnen hiervoor ideale proeftuinen zijn.
   
 • Nieuwbouw te realiseren op de braakliggende percelen van de gesloopte woningen in Nieuw Den Helder.
   
 • De openbare ruimte tijdig te onderhouden en verbeteren. Denk o.a. aan goed begaanbare fiets- en wandelpaden, veilige speeltoestellen en voor iedereen toegankelijke openbare gebouwen.
   
 • De openbare ruimte zo te vergroenen dat een goede balans tussen bebouwing en groen wordt gecreëerd. Hierdoor blijft de gemeente Den Helder fijn om in te wonen.
   
 • –          Bewoners vroegtijdig te raadplegen bij nieuwe plannen en meer zeggenschap geven in het bepalen van de toekomst van hun buurt.