Verkeer en Vervoer

D66 Den Helder is van mening dat niet langer de auto maar de voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer centraal moeten staan in het ruimtelijk beleid. Den Helder wordt daardoor een veiligere en groenere gemeente voor iedereen!

Veiliger en groener

D66 Den Helder zet zich in voor deze veiligere en groenere gemeente door:

 • Een inhaalslag te maken in het onderhoud van de infrastructuur met prioriteit voor (duurzame inrichting van) voet- en fietspaden.
   
 • Het stimuleren van het delen van vervoersmogelijkheden door inwoners.
 • Het steunen van initiatieven voor versterken van het openbaar vervoer.
   
 • Aanpakken van verkeerssituaties die voor fietsers of voetgangers onduidelijk of onveilig zijn.
   
 • Alle woonstraten uiterlijk 2026 de status van 30 km-zone te geven.