Sport en Cultuur

Sport en cultuur brengen niet alleen mensen bij elkaar, maar maken een mens ook gezonder en fitter. Het zijn sociale activiteiten met veel kans op ontwikkeling en ontplooiing.

D66 Den Helder zet zich in om deelname aan sport en cultuur te stimuleren door:

  • Sporters en verenigingen te ondersteunen om op een hoog niveau actief te kunnen zijn.
  • Het aanbieden van een sport- en cultuurpas voor jong en oud. Dit zal deelname aan sport en cultuur vergroten, verbetert de mentale gezondheid en kan vereenzaming onder jongeren en ouderen verminderen. 
  • Jongeren in contact te brengen met sport en cultuur door samenwerking tussen verenigingen en onderwijs te ondersteunen.
  • Sportclubs te ondersteunen bij het onderhoud aan accommodaties.