D66-wethouder Chris de Koning trekt zich terug als wethouder. Chris: “De haven van Den Helder vervult een belangrijke rol voor de stad. Recent heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit goedgekeurd over de financiën. Desondanks zijn er twijfels ontstaan rondom de voortgang van het havendossier en om de voortgang niet in de weg te zitten heb ik besloten om plaats te maken. Ik heb mij de afgelopen maanden ingezet om Den Helder verder te helpen en ik wens mijn opvolger en de rest van het college veel succes.” Het bestuur en de fractie van D66 Den Helder betreuren de keuze van Chris, maar respecteren zijn besluit. “We zijn Chris dankbaar voor zijn inzet voor Den Helder. Zowel de fractie als het bestuur van D66 Den Helder heeft de samenwerking als prettig ervaren en zijn bedroefd over dit afscheid. We vinden het een moedig besluit waar we respect voor hebben.”, aldus het bestuur van D66 Den Helder.

Genoeg uitdagingen

Er liggen genoeg uitdagingen voor de stad, waar een mooi coalitieakkoord aan ten grondslag ligt. D66 Den Helder zal op korte termijn terugkomen over de invulling van onze rol binnen de coalitie en de invulling van het wethouderschap.

Afscheid Jildau Meijer als fractievoorzitter

Daarnaast heeft ook de fractievoorzitter, Jildau Meijer, aangegeven het stokje te willen overdragen. Jildau: “In het kerstreces heb ik geconstateerd dat mijn studie in combinatie met het raadswerk niet te combineren zijn zonder dat het een onder het andere lijdt. Helaas heb ik daardoor het besluit genomen om te stoppen als fractievoorzitter van D66 Den Helder. Ik ben trots dat ik samen met de fractie van D66 Den Helder een mooi coalitieakkoord heb weten te sluiten en ik wens de fractie veel succes”. Het bestuur en fractie wensen Jildau veel succes met de voortgang van haar studie en bedanken Jildau voor haar inzet voor D66 Den Helder.  Jildau zal zich blijven inzetten voor D66 Den Helder in haar rol als commissielid. De rol als fractievoorzitter van D66 Den Helder zal worden ingevuld door Stefan Milatz.